Biskop Eidsvig gleder seg over utnevnelse til Tromsø

 Se også:

Det var med stor glede jeg mottok meldingen om at pave Benedikt XVI har utnevnt msgr. Berislav Grgic til biskop-prelat av Tromsø. Jeg kjenner ham som en høyt aktet prest og sjelesørger i Oslo katolske bispedømme, noe som kom til uttrykk i hans tjeneste som sjelesørger for sine landsmenn og ordenssøstre, samt som skoleprest og kapellan. Min forgjenger biskop Schwenzer utnevnte ham til generalvikar, et embede han skjøttet med stor grad av ryddighet og ansvarlighet.

Bispedømmnet følte savn da han reiste, og det er en stor glede for oss å få ham tilbake til landet. Hans kjennskap til Den katolske kirke i Norge er betydelig, og jeg ser frem til å samarbeide med ham.

Måtte Gud velsigne hans forberedelser til hyrdegjerningen og stå ham bi når han i mars overtar ansvaret for Den katolske kirke i Nord-Norge.

+ Bernt Eidsvig

Oslo katolske bispedømme

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. desember 2008)