SSPX-biskop avslører antisemittiske holdninger i svensk dokumentar

 Se også:

Svensk fjernsyn viste onsdag kveld den 21. januar dokumentaren "Svensk korstog", som omhandlet lefebvristenes, eller prestebroderskapet Pius Xs (SSPX), etablering og virke i Sverige. Det var msgr. Lefebvre som opprettet SSPX i protest mot Annet Vatikankonsils reformer. Den franske biskopen forkastet liturgireformen og legitimiteten til interreligiøs dialog. I 1986 fordømte han pave Johannes Paul IIs besøk i Romas synagoge som en umåtelig skandale, og den 30. juni 1988 ordinerte han fire biskoper uten pavelig godkjennelse. Den 2. juli 1988 skrev pave Johannes Paul II derved det apostoliske brevet Ecclesia Dei, hvor han karakteriserte bispeordinasjonene som en skismatisk handling (som utløser automatisk ekskommunikasjon).

Den svenske dokumentaren, som blant annet fulgte den tidligere prest i Svenska Kyrkan, Sten Sandmark, som forbereder seg til prestetjeneste for SSPX, avslørte høyreekstreme og antisemittiske holdninger blant sentrale medlemmer. SSPXs grunnlegger i Sverige, Jonas de Geer, er ifølge "Uppdrag granskning" en av Sveriges mest profilerte høyreekstremister og var blant annet hovedtaler på nazistfesten "Nordiska festivalen". TV-teamet besøkte også SSPXs presteseminar i Tyskland, hvor en av prestebroderskapets fire biskoper, Richard Williamson, uttalte at han ikke trodde at en eneste jøde ble drept i gasskamrene under Annen Verdenskrig.

Dokumentaren avslørte også at det var Svenska Kyrkan som leiet kirker ut til bevegelsen, som altså står i skisma med Den katolske kirke. Stockholm katolske stift sendte, før dokumentaren ble vist på fjernsynet, ut den følgende pressemelding:

Katolska kyrkan inte inblandat i "korståg"

Med anledning av Uppdrag gransknings reportage om St Pius Xs prästbrödraskap den 21/1 vill vi tydliggöra skillnaderna mellan dem och den Katolska kyrkan. Vi tar fullständigt avstånd från alla former av rasism och antisemitism. Katolska kyrkan i Sverige har inget att göra med det "korståg" för att åter göra Sverige katolskt som reportaget bland annat handlar om och ställer oss inte bakom det på något sätt.

Stockholm stift har i denne anledning også produsert FAQ (ofte stilte spørsmål) om SSPX og en uttalelse fra biskop Anders Arborelius.

Her kan du se SVTs dokumentar.

Dokumentarens sjokkerende avsløringer ble plutselig enda mer kontroversielle dagen etter den ble sendt, siden det uavhengig av denne har oppstått ubekreftede rykter om at pave Benedikt XVI skal planlegge å oppheve ekskommunikasjonen av prestebroderskapets biskoper - noe som av flere grunner ville være høyst kontroversielt også innad i Den katolske kirke. Det reageres også i dag i internasjonale medier - en av de største bekymringene dersom ryktene skulle vise seg å medføre riktighet, er at biskop Williamson, som altså i den aktuelle svenske dokumentaren viser sterkt antisemittiske holdninger, skulle komme i den posisjon at han slik ble gjenopptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap.

Det har over lengre tid vært samtaler mellom Den hellige stol og SSPXs generalsuperior, biskop Bernard Fellay, om en mulig forsoning. Pave Johannes Paul II, og særlig pave Benedikt XVI, har strukket seg stadig lenger for å lette tradisjonalistisksinnede katolikkers vei tilbake til Kirken, særlig ved å generelt åpne for feiringen av den gamle (tridentinske) messeliturgien, som mange sårt har savnet.

I 2001 forsonte en mindre gruppe brasilianske tradisjonalistiske katolikker seg med Pavestolen, noe som utløste stor forstemmesle og kraftig kritikk fra de mest uforsonlige på SSPX-hold. Biskop Williamson skal være den i det tradisjonalistiske miljø som stilte seg mest avvisende og skal ha forsøkt å forpurre forsoningsarbeidet. Disse reaksjonene bidro til at tilnærmingen mellom Den katolske kirke og SSPX gikk i stå. Det har lenge vært antatt at den mest ytterliggående gruppering innen SSPX under ingen omstendigheter vil være med på noen forsoning med Roma.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. januar 2009)