Statsadvokaten i Regensburg igangsetter granskning av SSPX-biskop Williamson

 Se også:

Statsadvokaten i Regensburg har igangsatt granskning av en biskop fra Prestebroderskapet St. Pius X for hets mot folkegruppe. Den stedfortredende leder av statsadvokatembedet, Edgar Zach, bekreftet dette fredag den 23. januar, etter at Bayerische Rundfunk hadde meldt saken. Den britiske tradisjonalistbiskop Richard Williamson har i et intervju med den svenske fjernsynstasjon SVT bestridt at nazistene myrdet seks millioner jøder.

Williamson er en av de fire tradisjonalistbiskoper hvis ekskommunikasjon pave Benedikt XVI ifølge italiensk presse angivelig akter å trekke tilbake.

"Jeg antar at 200.000 til 300.000 jøder døde i nazistiske konsentrasjonsleirer, men ingen av dem i gasskamre", sa Williamson i intervjuet som man kan se på fjernsynsstasjonens webside. Det dreier seg ikke om emosjoner, men om historiske beviser, sa tradisjonalistbiskopen. Disse taler ifølge Williamson for at konsentrasjonsleirer som for eksempel Auschwitz ikke ble opprettet for å gasse i hjel mennesker - for det var skorsteinene for korte og dørene ikke tette nok. Williamson la her til grunn holocaustfornekteren Fred Leuchter.

Fornektelse av holocaust har siden 1994 vært straffbart i Tyskland, med en strafferamme på fem års fengsel.

Fjernsynsintervjuet skal ha vært foretatt i Bayern, i Pius-brødrenes presteseminar i Zaitzkofen sør for Regensburg. Derfor er dette er statsadvokaten i Regensburg sitt bord, og man har der sikret seg det seks minutter lange engelskspråklige intervjuet. At opptaket var foretatt i Tyskland, bekreftes av at Williamson i slutten av intervjuet innrømmer at hans ytringer er straffbare i Tyskland. Han ber deretter reporterne om å sørge for at han ikke havnet i fengsel "før jeg forlater Tyskland".

Vatikanradioens tyske avdeling / KNA / KIPA (23. januar 2009)