PRESSEMELDING: Paven opphever ekskommunikasjon av kontroversielle biskoper

 Se også:

PRESSEMELDING FRA OSLO KATOLSKE BISPEDØMME

24. JANUAR 2009

Pave Benedikt XVI har ved et dekret av den 21. januar 2009, offentliggjort den 24. januar, opphevet ekskommunikasjonen av de fire biskoper som i 1988 lot seg bispevie av den franske erkebiskop Marcel Lefebvre. Den franske biskopen forkastet liturgireformen og legitimiteten til interreligiøs dialog. I 1986 fordømte han pave Johannes Paul IIs besøk i Romas synagoge som en umåtelig skandale, og den 30. juni 1988 ordinerte han fire biskoper uten pavelig godkjennelse. Den 2. juli 1988 skrev pave Johannes Paul II derved det apostoliske brevet Ecclesia Dei, hvor han karakteriserte bispeordinasjonene som en skismatisk handling (som utløser automatisk ekskommunikasjon). Ekskommunikasjonen gjaldt Lefebvre, hans medkonsekrator og de fire nå aktuelle biskopene. Dette innledet et vanskelig og sårt skisma innen Den katolske kirke.

Lefebvre grunnla det tradisjonalistiske SSPX, prestebroderskapet Pius X, i 1969, da han og hans sympatisører ikke ønsket å implementerte visse reformer fra Annen Vatikankonsil. Blant annet anerkjente ikke SSPX den nye messen, feiret på folkespråket.

Pave Johannes Paul II, og særlig pave Benedikt XVI, har strukket seg stadig lenger for å lette tradisjonalistisksinnede katolikkers vei tilbake til Kirken. Da pave Benedikt i 2007 generelt åpnet for feiring av den gamle (tridentinske) messeliturgien i Den katolske kirke, var dette å forstå som en håndsrekning til katolikker med sterk kjærlighet til den gamle messen (den tridentinske messe). Mange katolikker verden over knyttet seg til det skismatiske SSPX for å kunne feire messen på den gamle måten. I dag skal bevegelsen ha rundt 1,1 millioner medlemmer og sympatisører, mens Den katolske kirke har 1,2 milliarder medlemmer.

Krefter innen SSPX har gjennom flere år oppfordret paven til å oppheve ekskommunikasjonen av brorskapets fire biskoper, noe som ble uttrykt offisielt ved brev av den 15. desember 2008 fra generalsuperior Bernard Fellay til Den hellige far Benedikt XVI. Dette skal ha vært en forutsetning for akselerert dialog med Vatikanet.

SSPX er et svært kontroversielt prestebrorskap. Blant annet er en av deres fire biskoper, Richard Williamson, velkjent for sine antisemittiske holdninger. Disse ble senest bekreftet via Sveriges Televisjons nylige "Updrag granskning", hvor Williamson åpent hevder at ikke en eneste jøde ble tatt av dage i gasskamre under Annen Verdenskrig. Det er også velkjent at det i det sammensatte SSPX-miljøet rører seg også andre svært ytterliggående og høyreekstreme krefter.

- Pavens beslutning kommer uten tvil til å lette Den katolske kirkes dialog og forhold til tradisjonalistene. Visse krefter innen SSPX er som kjent svært ytterliggående og viser holdninger helt uforenelig med katolsk tro. For Den katolske kirke er det umulig å gripe inn mot blant annet biskop Williamsons utilbørlige holdninger og uttalelser, da brorskapet befinner seg utenfor Den katolske kirkes jurisdiksjon. Dersom man gjennom hevelse av ekskommunikasjonen oppnår full forsoning og kommunion, blir det nemlig mulig å sette inn sanksjoner mot disse ytterliggående kreftene, representert ved biskop Williamson, uttaler biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo.

Biskop Eisvig understreker sterkt at opphevelsen av en ekskommunikasjon ikke må forstås dit hen at Den katolske kirke aksepterer disse holdningene, da de fullt og helt er uforenelig med et kristent menneskesyn, som slår fast at alle mennesker har samme, ukrenkelige verdi.

- SSPX må nå offisielt ta avstand fra slike holdninger, uttaler biskop Eidsvig.

I et brev fra SSPXs leder Fellay til Svensk Television den 21. januar, forsøker generalsuperioren å distansere seg fra Williamsons holdninger og uttalelser ved å hevde at en biskop med kirkelig autoritet kun kan tale om tros- og moralske spørsmål. Alt annet må forstås som personlige, ikke kirkelige ytringer, hevder han i brevet.

Biskop Eidsvig mener dette er alt for enkelt.

- Jeg som biskop kan ikke for offentligheten fremme holdninger uforenelig med katolsk tro og liv. Det jeg uttaler meg om har påvirkningskraft, selv om det er utenfor et strengt definert læreembete. Moralsk sett har jeg som biskop et tungt ansvar - dette kan jeg ikke dispensere meg selv fra, ei heller kan noen dispensere meg fra dette ansvaret.

- Hevelsen av ekskommunikasjonen er å forstå som en utstrakt hånd fra Vatikanets side. Nå er det opp til SSPX å svare på denne invitten og komme med garantier for at de fullt ut er i enhet med katolsk tro også i de punkter som har vært omstridt. I denne prosessen forventer jeg at SSPX offisielt tar tydelig avstand fra antisemittiske holdninger. Dette er en forutsetning for at full enhet skal kunne gjenopprettes.

- Det vil for øvrig ikke overraske meg om dagens overraskende utvikling vil medføre en avskalling innen SSPX, hvor de mer ekstreme krefter vil bryte ut og ikke bli med på en mulig full forsoning med Roma. De som kjører politikk og nasjonalisme parallelt med religion, har alltid religionen sist på sin agenda, uttaler biskop Eidsvig.

Biskopen er spent på hvilke reaksjoner nyheten vil få, både internt i Den katolske kirke, innen SSPX-miljøet og ikke minst i offentligheten.

- Uansett er det ikke tvil om at dagens nyhet vil vekke svært forskjellige reaksjoner, både glede, forventning, overraskelse og fortvilelse. Personlig har jeg intet ønske om en eventuell forsoning med en antisemitt, uansett om vedkommende måtte befinne seg i et kirkelig eller annet landskap.

Oslo katolske bispedømme

ved Informasjonstjenesten

Media er velkommen til å kontakte Oslo katolske bispedømmes pressekontakt, p. Pål Bratbak, for eventuelle ytterligere kommentarer og spørsmål - tlf. 926 14 590.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / Vatikanet (24. januar 2009)