Bispekongregasjonens dekret om hevelse av ekskommunikasjon av SSPX-biskoper

 Se også:

Det følgende dekret fra Kongregasjonen for biskoper ble offentliggjort den 24. januar 2009:

I et brev av den 15. desember 2008, adressert til Hans Eminense kardinal Dario Castrillón Hoyos, president for Den pavelige kommisjon Ecclesia Dei, har Mons. Bernard Fellay, også i navnet til de andre biskoper som ble ordinert den 30. juni 1988, på ny bedt om hevelse av den ekskommunikasjon latae sententiae som formelt ble deklarert ved dekretet fra denne kongregasjonens prefekt den 1. juli 1988. I det tidligere nevnte brev bekrefter Msgr. Fellay blant annet: "vi er fremdeles fast besluttet på å forbli katolikker og stille alle våre krefter til tjeneste for Vår Herre Jesu Kristi Kirke, som er den romersk-katolske kirke. Vi aksepterer hennes lære med barnlig holdning. Vi tror fast på Peters primat og på dets prerogativer, og derfor lider vi svært under den nåværende situasjon".

Hans Hellighet Benedikt XVI - faderlig mottagelig for det åndelige ubehag som de berørte har uttrykt på grunn av ekskommunikasjonssanksjonen, og i tillit til den forpliktelse de har uttrykt i det nevnte brev om å ikke spare noen anstrengelse for å i de nødvendige samtaler med Den hellige stols autoriteter fordype de spørsmål som ennå gjenstår, slik at man snart kan komme frem til en full og tilfredsstillende løsning på det opprinnelige problemet - har besluttet å revurdere biskopene Bernard Fellays, Bernard Tissier de Mallerais', Richard Williamsons og Alfonso de Galarretas' kanoniske situasjon, som oppsto ved deres bispevielse.

Ved denne handling ønsker man å konsolidere de gjensidige tillitsrelasjoner og intensivere og stabilisere relasjonene mellom Pius Xs broderskap og denne apostoliske stol. Denne fredsgaven ved slutten av julefeiringen skal også være et tegn for å fremme kjærlighetens enhet i den universelle kirke og forsøk på å fjerne splittelsens anstøt.

Man håper også at dette steget vil etterfølges av den ønskede virkeliggjørelse av full kommunion med Kirken for hele Pius Xs broderskap, og slik gi vitnesbyrd om sann troskap og sann anerkjennelse av læreembetet og av pavens autoritet, ved det bevis som synlig enhet er.

Basert på den bemyndigelse Den hellige far Benedikt XVI uttrykkelig har gitt meg, frir jeg i kraft av dette dekret biskop Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson og Alfonso de Galarreta fra mistilliten ekskommunikasjon latae sententiae, deklarert av denne kongregasjonen 1. juli 1988, og fra dags dato erklærer jeg at dekretet frå den tid ikke lenger har noen juridiske følger.

Roma, Kongregasjonen for biskoper, 21. januar 2009

Kardinal Giovanni Battista Re

Prefekt for Kongregasjonen for biskoper

(Originalspråk: italiensk. Uoffisiell oversettelse av Katolsk Informasjonstjeneste fra italiensk/engelsk.)

Vatikanets pressekontor (24. januar 2009)