P. Iruthayanathan Pethuruppillai utnevnt til sogneprest i St. Magnus

Etter å hørt konsultorkollegiet, har biskop Bernt Eidsvig. Can.Reg. av Oslo den 4. februar 2009 utnevnt p. Iruthayanathan ("Iru") Pethuruppillai til sogneprest i St. Magnus menighet på Lillestrøm, hvor han siden 1. desember 2007 har tjenestegjort som sogneadministrator.

Utnevnelsen gjelder fra 1. mars 2009.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. februar 2009)

av Webmaster publisert 05.02.2009, sist endret 05.02.2009 - 18:11