Invitasjon til bispeordinasjon

 Se også:

Biskopelekten til Tromsø, msgr. Berislav Grgic, blir ordinert til biskop-prelat av Tromsø ved en ordinasjonshøymesse i Tromsø (lutherske) domkirke ved biskop Bernt Eidsvig Can.Reg., Oslo, lørdag 28. mars 2009, kl 11.00. Kvelden i forveien blir det stiftsfest.

Etter ordinasjonen blir det kirkekaffe i Tromsø rådhus.

Gudstjenesten og kirkekaffen er - så langt plassene rekker - åpne for alle.

Første fly fra Oslo til Tromsø lørdag morgen (DY244) har ankomst på Langenes ved Tromsø kl 09.35. Domkirken befinner seg ca. 10 minutters kjøring fra flyplassen. Siste fly fra Tromsø til Oslo lørdag ettermiddag (SK4417) har avgang kl 14.00.

Lørdag kveld vil det i Norges Unge Katolikkers regi bli et ungdomsarrangement, og det vil også bli en ungdomsmesse i karmelittklosteret «Totus Tuus» søndag 29. mars kl 09.30.

 

Deltagende prester

Prester som ønsker å koncelebrere ved ordinasjonshøymessen, bes medbringe alba m/amikt og cingulum samt hvit stola. Ukjente prester bes også medbringe celebret, ikke eldre enn seks måneder.

Det er svært begrenset med sakristimuligheter i domkirken. Derfor vil Vår Frue kirke bli brukt som sakristi. Fremmøte senest kl 10.15. Det vil bli prosesjon utendørs mellom de to kirker (mindre enn ti minutters gange), noe man må ta hensyn til mht. påkledning fortinnsvis under albaen.

For å kunne planlegge plasseringen i kirken, bes prestene melde seg på forhånd til Tromsø stift, postboks 132, 9252 Tromsø; tlf. 77 68 56 04 eller 77 68 42 77; e-post: bispevielse(at)katolsk(dot)no.

 

Deltagende søstre

For deltagende søstre ved ordinasjonshøymessen som ønsker det, vil det bli reservert særskilte plasser i kirken, og det vil også være mulig å delta i en egen prosesjon for søstre inn i kirken før messen begynner. Fremmøte i våpenhuset senest kl 10.30.

For å kunne planlegge plasseringen i kirken, bes søstrene melde seg på forhånd til Tromsø stift, postboks 132, 9252 Tromsø; tlf. 77 68 56 04 eller 77 68 42 77; e-post: bispevielse(at)katolsk(dot)no.

Msgr. Torbjørn Olsen
Bispedømmeadministrator

Melding fra Nord-Norge Stift (6. februar 2009)