Paven «forfremmer» to kardinaler

Kardinalbiskop José Saraiva Martins CMF

Vatikanet, 24.2.09 (KAP/KI) - Pave Benedikt XVI «forfremmet» tirsdag den 24. februar 2009 to kardinaler i det kirkelige hierarki. Den portugisiske kuriekardinalen José Saraiva Martins CMF (77), prefekt emeritus for Helligkåringskongregasjonen (1998-2008), ble utnevnt til den øverste klassen blant kardinalene, kardinalbiskopene. Han overtar den plassen som ble ledig da kardinal Bernardin Gantin (1922-2008) døde den 13. mai 2008, og han overtar samtidig hans titularsete Palestrina.

Kardinalkollegiet, som i øyeblikket består av 187 medlemmer, er delt i tre klasser: Kardinalbiskoper, kardinalprester og kardinaldiakoner. Kardinalbiskoper er engasjert på heltid i Kirkens sentraladministrasjon i kongregasjonene («departementene») i den romerske kurien. Siden 1965 har også de orientalske patriarkene som blir medlemmer av kardinalkollegiet, blitt kardinalbiskoper. Paven gir kardinalbiskopene som titularsete et av de syv «suburbikariske» bispedømmene innenfor en radius av seks mil fra Roma: Ostia, Palestrina, Frascati, Albano, Velletri-Segni, Porto-Santa Rufina og Sabina-Poggio Mirteto. Kardinalkollegiets dekanus innehar titularsetet Ostia i tillegg til sitt eget. De orientalske patriarkene har sine patriarkseter som titularseter.

De nåværende kardinalbiskopene er: 1) Angelo Sodano (Italia) av Albano og av Ostia, kardinalkollegiets dekanus. 2. Roger Etchegaray (Frankrike) av Porto-Santa Rufina, visedekanus. 3) Giovanni Battista Re (Italia) av Sabina-Poggio Mirteto. 4) Francis Arinze (Nigeria) av Velletri-Segni. 5) Tarcisio Bertone (Italia) av Frascati. 6) José Saraiva Martins CMF (Portugal) av Palestrina.

I øyeblikket er det tre orientalske patriarker som er kardinalbiskoper: 7) Ignace Moussa Daoud, tidligere prefekt for kongregasjonen for Østkirkene og tidligere syrisk-katolsk patriark av Antiokia, som av paven har fått beholde patriarktittelen ad personam, men han har ikke lenger noe patriarksete. 8) Nasrallah Pierre Sfeir (Libanon), patriark av Antiokia for maronittene. 9) Emmanuel III Delly (Irak), patriark av Babylon for kaldeerne.

Kardinalprester, som tidligere var prestene som hadde ansvaret for de ledende kirkene i Roma, er nå biskoper av bispedømmer utenfor Roma. Kardinaldiakonene, som tidligere ble valgt etter den regionale oppdelingen av Roma, er titularbiskoper som er utnevnt til å tjene på heltid i den romerske kurien. Etter ti år som kardinaldiakon kan de «forfremmes» til kardinalprester. Denne inndelingen har imidlertid i dag kun protokollær betydning.

Kardinal Martins var kardinaldiakon (han ble kreert til kardinal først i 2001) og «hopper over» graden kardinalprest. En annen kardinaldiakon som samtidig ble forfremmet, var Agostino Vallini (f. 1940), pavens generalvikar for Roma og erkeprest for Lateranbasilikaen. Han ble kreert til kardinaldiakon i 2006, men rykker nå ved pavelig dekret opp til kardinalprest, en rang som hans embeter tradisjonelt innebærer.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (24. februar 2009)

av Webmaster publisert 24.02.2009, sist endret 24.02.2009 - 20:50