Per Kværne og Alexander Golding mottar ordinasjonskandidaturet 25. mars

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo feirer pontifikalmesse i St. Olav domkirke på høytiden for Herrens Bebudelse den 25. mars. Under messen meddeler biskopen ordinasjonskandidaturet til prestestudentene Per Kværne og Alexander Golding.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. mars 2009)

av Webmaster publisert 06.03.2009, sist endret 22.08.2013 - 00:06