Anti-kristen diskriminering også et europeisk problem

Anti-kristen diskriminering forekommer ikke kun i Afrika eller Asia, det er også mange ofre i Europa og Amerika.

Dette er konklusjonen til en arbeidsgruppe sponset av FNs ad hoc-organisasjon Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), en internasjonal gruppe med 56 medlemsstater spredt over hele Europa, Kaukasus, Sentral-Asia og Nord-Amerika.

Møtet som ble holdt onsdag 4. mars, samlet eksperter og statlige representanter fra medlemslandene, og kulminerte i en pressemelding..

Direktøren for ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights), Janez Lenarcic, som også organiserte møtet, uttalte: "Det som er klart etter dette møtet, er at intoleranse og diskriminering mot kristne manifisteres i ulike former i OSSE-området."

"Selv om manglende rettigheter kan bli en viktig sak der kristne utgjør en minoritet, kan eksklusjon og marginalisering av kristne også forekomme der hvor de utgjør et flertall i befolkningen", fortsatte Lenarcic.

Mario Mauro, Europaparlamentets visepresident og representant for OSSEs program for bekjempelse av rasisme, fremmedhat og diskriminering, uttalte i pressemeldingen: "Jeg føler at dette møtet har lykkes i å øke både synligheten og relevansen av fenomenet intoleranse og diskriminering mot kristne."

Restriksjoner og vold

Møtet i Wien fokuserte på ulike aspekter av intoleranse og diskriminering, blant annet "voldelig angrep mot personer, eiendom og gudshus, samt restriksjoner på religions- og trosrettigheter", rapporterte pressemeldingen.

Den flernasjonale gruppen addresserte også tendensen til "unøyaktige beskrivelser av kristen identitet og verdier i media og debatter, noe som fører til misforståelser og fordommer."

Møtet oppfordret samtidig til interreligiøs dialog, og erkjente at utfordringene kristne møter også deles av mennesker av annen tro.

Det ble også oppfordret til en "bedre statistikkinnsamling av hatforbrytelser mot kristne, implementering av religionsfrihetens lover i tråd med internasjonale forpliktelser, og hjelp til stater og det sivile samfunn med å øke bevisstheten om relevante standarder."

Gudrun Kugler, en av ekspertdeltakerne, bemerket at "de gitte årsaker for intoleranse og diskriminering mot kristne i Europa var blant annet en radikal sekularisering, ekstreme former for politisk korrekthet samt aspekter av anti-diskrimineringslover."

Kugler, en representant for det kristne NGO-nettverket "Europe for Christ!", hevdet at "fordommer mot kristne synes å være den siste sosialt akseptable fordommen i Europa."

NGO-nettverket, som også sponser nettsiden "Christianophobia", ga uttrykk for OSSE-møtets "kvalitet og dybde".

"På vårt nettsted publiserer vi tilfeller der fordommer har gått over til konkrete fiendtlige handlinger. At OSSE ser på dette fenomen er et første skritt på veien mot toleranse for alle mennesker, også praktiserende kristne."

Kugler oppsummerte med å si at "i stedet for fordommer er det viktig å oppmuntre media til å spre et budskap av forståelse og respekt overfor kristne. I tillegg må kristne ikke utelukkes fra det offentlige liv, og kristnes rett til å følge sin samvittighet må sikres i alle land."

ZEN - Zenit (9. mars 2009)

av Webmaster publisert 11.03.2009, sist endret 11.03.2009 - 13:15