Vestlige media siterer Pavens uttalelse om kondomer - Afrikanere hører et annet budskap

Yaoundè, Cameroon. Benedikt XVIs korte kommentar vedrørende kondombruk som svar på en reporters direkte spørsmål, ser ut til å dominere internasjonale mediers dekning av hans første visitt til Afrika. I Kamerun, et land tidligere omtalt av den globale organisasjonen Transparency International, som verdens mest korrupte, var det en annen bastant pavelig uttalelse som vakte større oppsikt.

Paven oppfordret kristne til å utfordre den tilstedeværende korrupsjonen som mange observatører ser på som det største hinderet for utvikling i afrikanske land.

"En kristen kan aldri tie i møtet med lidelse eller vold, fattigdom eller sult, korrupsjon eller maktmisbruk," uttalte Paven i en velkomstseremoni på flyplassen i hovedstaden Yaoundè.

Benedikt foretar i disse dager sin første reise til Afrika, med besøk til Kamerun og Angola på programmet.

President Paul Biya, som har regjert Kamerun siden 1982 med, i følge observatører, en kombinasjon av trusler og korrupsjon, sto ved Benedikts side under velkomsttalen. På tross av talens korthet og indirekte tone, ble Pavens budskap av mange tolket som en mild reprimande av president Biya, selv en tidligere katolsk seminarist som ofte har fremhevet sine bånd til Den katolske kirke.

Mange kamerunere hevder at Kirken til tider har stått alene med sine krav om større gjennomsiktighet og demokratisering, og viser til flere uløste mord på katolske prester, nonner og til og med en erkebiskop, som prisen man ofte må betale for åpenhjertigheten.

Benedikt brukte også klare og tydelige ord i sin beskrivelse av de bredere problemene i Afrika.

"Regionale konflikter gjør tusener av mennesker til hjemløse og fattige, foreldreløse eller enker," sa Paven. "I et kontinent som i forgangne tider på en grusom måte fikk mange mennesker revet bort fra sine røtter og solgt til utlandet som slaver, har dagens menneskehandel, spesiellt med forsvarsløse kvinner og barn, blitt en ny form for slaveri."

"I en tid med global matmangel, finansiell uro og urovekkende tendenser til global oppvarming, lider Afrika uforholdsmessig," sa Benedikt. "Flere og flere av dets folk er et bytte for sult, fattigdom og sykdom."

Paven roste samtidig Kamerun for sin fredfullhet, tradisjoner for multietnisk og interreligiøs harmoni, og sitt sterke forsvar for det ufødte liv. (Abort er ulovlig i Kamerun) Men Benedikts utfordrende tone vedrørende korrupsjon kan ikke ha vært det president Biya håpet på; massive reklameplakater rundt hele byen triumferer en "total harmoni" mellom de to størrelsene, en fremstilling som Pavens tale ikke helt støtter opp under.

Samtidig kom Pavens korte kommentar vedrørende kondomer, som et svar på en journalists spørsmål om bord på flyet. Etter et spørsmål om prevensjon som en del av kampen mot AIDS, svarte Benedikt XVI: "Man kan ikke løse problemet med distribusjon av kondomer. Tvert imot så øker det snarere problemet."

Standpunktet er i tråd med Vatikanets lange tradisjon på området, og samtidig på linje med de fleste afrikanske biskoper, som i stedet for kondomer har oppfordret til avholdskampanjer som den beste måte å bekjempe AIDS på.

Rundt 22 millioner mennesker i Det afrikanske sør-Saharaområdet er i følge FN infiserte av HIV-viruset.

I 2007 var tre fjerdedeler av alle verdens AIDS-relaterte dødsfall afrikanske, og på samme tid to tredeler av verdens smitterammede.

Når debatter om kondombruk oppstår, vil Vatikanets representanter som oftest poengtere at uansett hva man måtte mene om Kirkens lære om prevensjon, så er Kirken blant de fremste aktørene i kampen mot AIDS. Rundt 25% av verdens aidsrammede befolkning tas hånd om av katolske hjelpefasiliteter, en andel som i mange afrikanske land der Den katolske kirke er den største tilbyder av private helsetilbud, er over 50%.

Kort tid etter sin inntreden i Peters stol autoriserte Benedikt XVI Det pavelige råd for pastoral omsorg for helsearbeidere, til studier av spørsmålet om hvorvidt gifte par hvor den ene part er HIV-positiv, kan bruke kondomer som et middel til å hindre overføringen av sykdommen. Offisielt er dette fremdeles et åpent spørsmål, og kilder i Vatikanet uttalte tirsdag 17. mars at Benedikts kommentarer på flyet ikke hadde til hensikt å være en endelig konklusjon om temaet.

Høye forventninger

Paver besøker ikke Det afrikanske kontinent ofte, og det er kanskje uunngåelig at når de først gjør det, så vil forhåpningene dessverre være mye høyere enn den virkelige verdens muligheter for konkrete resultater.

Tilfeldige samtaler i hovedstaden under de siste forberedelser til Benedikt XVIs ankomst, illustrerer poenget.

"Vi venter utålmodig på vår Pave," uttalte Anie Ndomo La Rose, en lokal selger tilhørende Den protestantiske kirke. "Han vil jage bort de onde ting som skjer i vårt land."

Loubou Charles, en av mange arbeidsledige kamerunske ungdommer (de offisielle tall på arbeidsledighet er 30%), var mer tydelig når han uttrykker håp om at Paven kan snu korrupsjonstrenden.

"Det ville vært fantastisk hvis Pavens besøk kan få de som har stjålet statlige penger til å levere de tilbake," sa han. "La tyvenes bevissthet bli endret slik at de vil slutte med slike handlinger."

Konkrete utfordringer

L'anecdote, en uavhengig ukentlig lokalavis, publiserte tirsdag morgen en forside med en liste over prekære spørsmål som vil møte Benedikt i Kamerun:

* Lokale geistlige skandaler som for eksempel tilfellene av prester som har levd i uformelle ekteskap og fått barn.

* Forholdet til andre kristne trossamfunn og til muslimer. (Enkelte ledere fra begge grupper har protestert på det de mener er manglende deltagelse i den offisielle planleggingen av Pavens besøk, og argumentert med at Benedikt ikke kun kommer som overhode for Den katolske kirke, men også som statsleder)

* Tre nyopprettede bispedømmer i Kamerun venter fremdeles på biskoper.

* Afrikaneres status i Vatikanet (ikke-navngitte afrikanske geistlige i Roma uttalte til avisen at afrikanere er underrepresenterte i høytstående stillinger, noe som i følge kildene reflekterer en latent rasisme)

* Krisen i Kameruns regjering, med henvisning til manglende innsikt og demokratisk styring av økonomiske midler (korrupsjonsanklagene har til og med berørt det pavelige besøk, siden myndighetene ennå ikke har offentliggjort et budsjett for hendelsen)

* Konkurransen fra andre religiøse bevegelser, deriblant de pentakostale, evangeliske, tradisjonelle religioner og til og med kvasi-religiøse bevegelser som frimurerne. (Det robuste spirituelle klima i Afrika ble reflektert i en lokal avis som publiserte ryktet om at den nå avdøde Pave Johannes Paul II i anledning sitt besøk i landet i 1995, skulle ha utført en exorcisme på presidentpalasset for å rense det fra den tidligere president Ahmadou Ahidjo)

* Øke fokuset på en serie av uløste drap, noen fra helt tilbake på 80-tallet, på katolske geistlige og nonner i Kamerun.

I virkeligheten er det derimot tvilsomt om Benedikts tre dagers besøk i Kamerun kan utløse en stor omveltning rundt disse spørsmål, i hvert fall på kort sikt.

Forventningene i seg selv indikerer uansett begeistringen rundt Benedikts første visitt til Afrika, noe den opphissede stemningen i hovedstaden Yaoundés gater tirsdag var et bevis på, da store folkemengder entusiastisk hadde samlet seg for å ta i mot Paven.

På onsdag besøker Benedikt XVI president Paul Biya i hans palass. Senere på dagen møter han landets biskoper, for deretter å lede en vesper for prester, ordener og medlemmer av andre kristne trossamfunn.

Torsdag møter han lokale muslimske ledere, i tillegg til å presentere dokumentene til Den afrikanske synode. Fredag reiser Benedikt XVI videre til Angola for andre del av sin Afrika-reise.

(Fritt oversatt fra John Allens artikkel i National Catholic Reporter)

NCR - National Catholic Reporter (17. mars 2009)