Paven møtte landets biskoper og oppfordret til økt evangelisering

Den hellige far talte onsdag til de 31 biskoper i den nasjonale bispekonferansen. Paven uttrykte glede over det høye antall prestekall og legfolks sterke engasjement, og reflekterte over måter å konfrontere nedbrytingen av de tradisjonelle afrikanske familieverdier, spredningen av religiøse sekter og riktig liturgisk feiring.

Etter å ha feiret messe i kapellet til Den apostoliske nuntius onsdag morgen, besøkte Paven landets president, Paul Biya. Siden reiste Paven videre for å tale til landets 31 biskoper.

Benedikt åpnet sin tale med å minnes Kirkens paulinske år, og bemerket at St. Pauls eksempel minner katolikker om "nødvendigheten av å proklamere Evangeliet til alle." Dette forplikter landets biskoper som har mange prester i sin administrasjon, til å dele disse med de fattigste bispedømmene "slik at spredningen av Evangeliet ikke må lide under manglende prester", kommenterte Benedikt.

Han ga også råd til landets biskoper vedrørende sine roller som hyrder for prestene. "Kvaliteten på det båndet som forener dere med prestene og medarbeiderne er av den største viktighet. Hvis de i sin biskop ser en far og bror som elsker dem, hører på dem og tilbyr dem trøst i sine prøvelser, som vier spesiell oppmerksomhet til deres menneskelige og materielle behov, vil de oppmuntres til helhjertet og verdig utføre sine tjenester."

Pave Benedikt uttrykkte sin store glede over det faktum at "mange unge menn presenterer seg som kandidater for prestetjenesten." Samtidig fremhevet han behovet for en "seriøs utvelgelse" og tilretteleggingen av åndelige veilederes utvikling.

Paven pekte også på andre positive trekk ved Den kamerunske kirke, som for eksempel det lange historiske nærvær av misjonærer og ordensfolk, kateketer og troslærere sin dedikerte innsats for å spre Evangeliet til de lokale kulturer, og de stadig flere legmannsorganisasjoner som promoterer kvinners verdighet og rettigheter.

Kirken i Kamerun står også ovenfor "mange utfordringer", uttalte Benedikt, og trakk frem familien som et bekymringsfullt område hvor dets verdier kolliderer med det moderne samfunns.

Han roste biskopene for deres sterke forsvar av "de afrikanske familiers essensielle verdier", og utfordret til fortsatt arbeide for økt forståelse av ekteskapet som samfunnsstabiliserende institusjon.

Benedikt omtalte også det liturgiske spørsmål og påpekte at "generelt er messefeiringen preget av fest og glede, noe som manifesterer de troendes ektefølte entusiasme over Kirkens trosfellesskap." Samtidig er det "essensielt at gleden som uttrykkes ikke hindrer, men legger til rette for kommunionen og dialogen med Gud", påpekte han.

Et annet fenomen som Paven omtalte er spredningen av ikke-kristne religiøse bevegelser, overtroiske ritualer og relativisme.

Paven avsluttet med en oppfordring til landets biskoper om å forsvare de fattiges rettigheter, og oppmuntre til veldedighet for å ta hånd om samfunnets svake.

"Det er enhver kristens plikt, spesielt legfolk med ansvar innen den sosiale, økonomiske og politiske sfære, å bli ledet av Kirkens sosiallære, og med dette bygge en mer rettferdig verden hvor alle kan leve i verdighet", avsluttet Pave Benedikt XVI.

CNA - Catholic News Agency (18. mars 2009)