Vatikanets pressekontor klargjør pavens uttalelse om kondomer

 Se også:

Den hellige stols pressekontor sendte onsdag kveld den 18. mars ut den følgende pressemelding:

"I forbindelse med visse reaksjoner på pavens bemerkninger om HIV/AIDS under den apostoliske reisen til Afrika, har Den hellige stols pressetalsmann, p. Federico Lombardi SJ, forklart at Den hellige far gjentok Den katolske kirkes standpunkt og hva som er dens grunnleggende satsningsområder for å bekjempe den fryktelige svøpe som HIV/AIDS er: For det første utdannelse av mennesker til et ansvarlig seksualliv og styrking av ekteskapets og familiens essensielle rolle. For det andre forskning på og anvendelse av effektive legemidler mot HIV/AIDS. Gjennom en rekke initiativer og helseinstitusjoner kan disse gjøres tilgjengelige for flest mulig syke. For det tredje menneskelig og åndelig hjelp til AIDS-ofre og alle andre lidende, som alltid har ligget Kirkens hjerte nær.

"Dette er områder hvor Kirken konsentrerer sin innsats. Den tror ikke at en større spredning av kondomer faktisk er den beste, mest langsiktige eller effektive måte å bekjempe HIV/AIDS-svøpen på, og beskytte menneskers liv."

VIS - Vatican Information Service (19. mars 2009)