Paven oppfordret til kristen-muslimsk samarbeid

Pave Benedikt XVI

I sin tale til Kameruns muslimske ledere torsdag 19. mars oppfordret Benedikt XVI medlemmer av alle trossamfunn til å stadfeste enheten mellom tro og fornuft, fylle samfunnet med genuine verdier og å bygge en autentisk menneskelig kultur.

Paven anerkjente at møtet var "et levende tegn på det ønske som vi deler med alle av god vilje, i Kamerun, hele Afrika og resten av verden, til å finne muligheter for utvekslingen av ideer om hvordan religioner gir essensielle bidrag til forståelsen av kulturen og verden, og til den fredelige sameksistens mellom alle i den menneskelige familie".

Benedikt påpekte at både kristne og muslimer "tror på en, barmhjertig Gud som på den siste dag skal dømme menneskeheten".

"Sammen", bekreftet han, "bærer vi vitne om de grunnleggende verdier om familien, det sosiale ansvar, lydighet ovenfor Guds lover og en kjærlig befatning med de syke og lidende".

Paven berørte også forholdet mellom tro og fornuft og omtalte "religionens viktige oppgave til å fremvise den menneskelige fornufts store potensial, som i seg selv er en gave fra Gud og som opphøyes gjennom åpenbaring og tro".

"Vi er kalt til å hjelpe andre med å se de subtile spor og Guds mystiske tilstedeværelse i den verden som Han på en vidunderlig måte skapte og fortsatt bærer med sin ubeskrivelige og altomfattende kjærlighet".

"Selv om hans endeløse herlighet aldri direkte kan forstås i dette livs begrensede fatteevner, kan vi allikevel se glimt av den i skjønnheten som omgir oss".

Den hellige far ba i sin avslutningsbønn om at "det entusiastiske samarbeid mellom muslimer, katolikker og andre kristne i Kamerun, kan inspirere andre afrikanske nasjoner til å se det store potensialet i den interreligiøse forpliktelsen til fred, rettferdighet og felleskapets beste".

Les hele talen på engelsk, og John Allens dekning av begivenheten.

ZEN - Zenit (19. mars 2009)