Program for bispevielseshelgen

 Se også:

Den 28. mars 2009 bispevies msgr. Berislav Grgic i Tromsø (lutherske) domkirke, og dagen etter tar han Tromsø stift i besittelse under en messe i Vår Frue kirke.

Bispevielseshelgen blir full av begivenheter og festivitas, og mange gjester fra inn- og utland kommer til Tromsø for å delta i feiringen. Blant de prominente geistlige gjestene er Vatikanets ambassadør til Norden, erkebiskop Emil Paul Tscherrig, og kardinal Friederich Wetter. Kardinalen er emeritert erkebiskop av bispedømmet München-Freising, hvor msgr. Grgic de siste årene har tjenestegjort. Han overtok bispedømmet etter vår nåværende pave Benedikt XVI, da han ble kalt til Vatikanet for å arbeide der i 1982.

ORDINASJONEN

Selve ordinasjonen lørdag den 28. mars kl. 11.00 skjer ved håndspåleggelse som følges av en vigslingsbønn. Håndspåleggelsen er det synlige tegnet på at noen vigsles til en særskilt kirkelig tjeneste. Dette vet vi fra "Apostlenes gjerninger" at er en tradisjon som går helt tilbake til apostlenes tid. Ved kirkemøtet i Nikea i 325 ble det bestemt at en biskop skal vigsles av tre biskoper. Dette er for å understreke kollegialiteten blant biskopene. De tre medvirkende biskopene kalles ordinatorer (en hovedordinator og to ko-ordinatorer).

Hovedcelebrant og hovedordinator i ordinasjonsmessen er biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo. Ko-ordinatorene er biskop emeritus Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo og biskop Franjo Komarica av Banja Luka.

Seremonimester er p. Sigurd Markussen, sogneprest i St. Hallvard menighet, Oslo.


Program

Det følgende er et utdrag av programmet:

Torsdag 26. mars

09.30: Biskop-elekten mottar journalister i den katolske bispegården (Storgata 94)

11.30: Overrekkelse til Polarmuseet av gjenstander fra Willem Barentsz leir (1599), som siden 1923 har vært i Oslo katolske bispeømmes eie. Overrekkelsen skjer på Polarmuseet, med biskop Bernt Eidsvig av Oslo til stede. Mer informasjon om begivenheten følger.

15.00: Øvelse i Tromsø domkirke

Fredag 27. mars

12.00: Øvelse i Tromsø domkirke

12.30: I OSLO: Msgr. Grgic mottas i audiens av H.M. Kongen, ved Det kongelige slott.

17.45: Messe i Vår Frue kirke

18.15: Buss fra Vår Frue kirke til Universitetet

18.30: Buss fra SAS, Rica og Vår Frue kirke til Universitetet

19.00: Stiftsfest. Sosialt samvær, bevertning, kulturelt program. Sted: Hovedkantina, Universitetet i Tromsø, Teorifagbygget, Hus 1, Universitetsvegen 29 (bygning ved siden av Mix-kiosken).

23.15: Buss fra Universitetet til sentrum

Lørdag 28. mars

10.30: Prosesjonen av geistlige starter fra Vår Frue kirke

11.00: Bispevielsen i Tromsø domkirke

13.00: Kirkekaffe i Tromsø rådhus

19.00: Gallamiddag for inviterte gjester i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norge

Søndag 29. mars

09.30: Ungdomsmesse i Karmelittklosteret. I forbindelse med bispevielsen finner det sted et ungdomsarrangement i regi av Norges Unge Katolikker. Det er disse som er ansvarlige for denne messen, som feires av biskop Georg Müller av Trondheim. Det vil ikke være mulig for alle som ønsker det å være til stede ved høymessen i Vår Frues kirke, derfor vil mange av gjestene komme til denne messen.

11.00: Høymesse i Vår Frues kirke, hvor biskop Grgic tar Tromsø stift i kanonisk besittelse. Her vil det være veldig trangt om plassen. Visse kirkelige embedsmenn, biskoper, den nye biskopens familie og menigheten vil prioriteres i forhold til plassen i kirken.

14.00: Middag og omvisning. Biskopen holder middag i Fløyrestauranten for en del av de utenlandske gjester, egen familie med flere. Fjellheisen, omvisning i Ishavskatedralen, karmelittklosteret «Totus Tuus» m.m.

VELKOMMEN TIL TROMSØ!

(Presseansvarlig: P. Pål Bratbak, tlf. 926 14 590)

Les for øvrig intervju med msgr. Grgic i Broen nr. 1-2009.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. mars 2009)