Paven i Angola - en oppsummering

Pavens tale ved ankomsten til Luanda, Angola

"Jeg kommer fra et land som opplevde krig og splittelser grunnet umenneskelige ideologier, og jeg er sterkt opptatt av dialog som et middel til å overvinne konflikter". Slik startet Den hellige far sin velkomsttale på Luanda internasjonale flyplass, og gjentok igjen nødvendigheten av å forvandle alle nasjoner til et fredens og brorskapets hus; ett passende budskap til Angola som er i gang med å bygge opp igjen den sosiale infrastruktur etter borgerkrigen.

Ikke gi etter for den sterkestes rett, oppfordret Paven, siden felles verdier er nødvendig for å gi liv til et rettferdig samfunn, og vi må ikke skuffe de fattiges forventning om et bedre liv.

Benedikt XVI avsluttet med å minnes Angolas kristne røtter, ett land som mottok Evangeliet for over fem hundre år siden.

Paven adresserer det politiske og diplomatiske korps i Luanda

Angola erkjenner at håpets tidsalder har kommet til Afrika. På denne måten adresserte Pave Benedikt XVI det politiske og diplomatiske korps i Luanda, landets hovedstad, på sin første dag i Angola.

Paven uttalte at Afrikas politiske og sosiale utvikling krever en koordinasjon mellom nasjonale myndigheter og regionale samt internasjonale initiativ. Han presiserte allikevel at afrikanere selv må være den primære drivkraften i sin egen utviklingsprosess.

Benedikt tok også opp problemer med kvinnediskriminering, og fordømte "den ufattelige praksis" med seksuell vold og utnyttelse som fører med seg traumer og ydmykelser for kvinner.

Den hellige far konkluderte med at Kirken er på de fattiges side, og vil på alle måter fortsette med å støtte familier som er rammet av de tragiske konsekvenser av AIDS, og samtidig promotere kvinner og menns verdighet og likhet.

Tale til landets biskoper

"Jeg gleder meg over at deres nasjoner har så mange levende trossamfunn, legfolks dedikerte arbeid og et betydelig antall kall til prestetjeneste og det kontemplative liv. Alt dette representerer et genuint håpets tegn for fremtiden".

Paven talte til biskopene i kapellet til landets Apostoliske nuntius.

Møte med landets unge befolkning

Lørdag var over 30 000 unge tilstede da Benedikt møtte landets unge befolkning på et stadion i landets hovedstad. I sin tale oppfordret Paven landets unge til å ta Evangeliet på alvor og stole på Den hellige ånd:

"Jeg sier til dere: Fatt mot! Våg å ta endelige beslutninger da disse i realiteten er de eneste beslutninger som ikke hindrer deres frihet, men guider den i riktig retning og med dette gjør dere i stand til å bevege dere fremover og oppnå noe verdifullt i livet. Det finnes inge tvil: livet er verdifullt kun hvis dere fatter mot og er åpen for eventyr; hvis dere setter deres lit til Herren som aldri vil svikte dere".

Stor utendørsmesse med 1 million deltakere

Søndag samlet store folkemengder seg for å overvære Pavens messe på Dos Coqueiros Stadion i Luanda. Guds kjærlighets seier over krig og synd var Pavens hovedtema i sin preken.

I etterkant av messen kom den tragiske nyhet om at 2 unge angolere ble trampet ihjel, da de forsøkte å komme seg inn på stadionet.


Paven returnerte mandag til Roma og holdt en kort tale før avreise. Den hellige fars neste utenlandsreise er i mai, når han besøker Jordan, Israel og De palestinske selvstyreområdene.

Vatican Television Center (22. mars 2009)