St. Josephsøstrene med ny ledelse

F.v.: Sr. Marit, sr. Anette, sr. Valborg, sr. Marie-Kristin og sr. Gunhild

Vi har den gleden av å kunngjøre resultatene av valget fra vårt provinskapittel fra 1. april - 6. april 2009.

Det ble valgt ny ledelse:

Provinsialforstanderinne: Sr. Valborg Osterhus.

Provinsrådsøstre: Sr. Marie-Kristin Riosianu, sr. Marit Brinkmann og sr. Anette Moltubakk.

Vararepresentant: Sr. Gunhild Abeln.

Marianne Bode var tilstede som representant fra generalrådet i Roma, og sr. Ansgaria Riemann fra Danmark var en dyktig moderator under vårt provinskapittel. Foruten valg, ble det også drøftet en del viktige saker for provinsens fremtid.

Dessuten forbereder vi oss til generalkapittel, som skal finne sted i Roma fra den 2.-30. oktober 2009. Den nye provinsforstanderinne, sr. Valborg Osterhus, og de to delegerte, sr. Marie-Kristin Riosianu og sr. Anette Moltubakk, skal delta på generalkapitlet. Dette blir alltid et inspirerende internasjonalt møte, siden det kommer provinsialer og representanter fra alle provinser verden over. Det blir ca. 80 personer i alt som deltar og drøfter viktige emner for kongregasjonens fremtid, og det blir også valgt ny ledelse for St. Josephsøstrenes Kongregasjon.

St. Josephsøstrene

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. april 2009)

av Webmaster publisert 07.04.2009, sist endret 07.04.2009 - 12:31