Fylkesmann Svein Ludvigsens tale på festmiddagen

Excellenser, Godtfolk, Gode Biskop,

som H M Kongens og regjeringens representant i Troms hilser jeg og ønsker deg velkommen hjem, hjem til Tromsø. Hjem til din menighet, til virke i kirkens utpost øverst opp på den nordlige globus. Bispegården på Torget i Tromsø er nå ditt hjem. Akkurat som Vår Frues kirke er et religiøst hjem for katolikker i nord.

Ditt bispedømme er vidstrakt, men det er ingen grunn til å føle deg ensom. Du er nå en av oss, uavhengig av kirkelig tilhørighet eller tro. Her skal du være hyrde i din vidstrakte menighet. Her skal du invitere til de 7 sakramenter i kirker og klostre. Her skal du forsterke troens ankerfest for de som er og de som kommer, uavhengig av om de er sterk eller svak i troen.

Og, kjære biskop, om jeg får gi deg et velment råd så er det å følge i dine forgjengeres fotspor når det gjelder økumenisk brobygging.

Dine forgjengere har åpnet dører, bygget nettverk og dermed forberedt din entre. Akkurat som jeg er sikker på at du vil gjøre, beskikke ditt bispedømme i forberedelse til at alle Herrens tjenere, biskopen inkludert, er forgjengelige, mens Herrens Kirke har evighetens perspektiv. Dikteren Rolf Jacobsen sier at

Gå mot vinden. Klyv berg.

Se mot nord.

Oftere.

Det er langt dette landet.

Det meste er nord.

Hans Hellighet Paven besøkte Tromsø i 1989 og minnet oss om at om vi glemmer Gud, så glemmer ikke Gud oss. For om du nå, kjære biskop, er langt borte fra moderkirken i Vatikanet så skal du være som Johannes Paul II skriver i en av sine bøker at biskopen er en hyrde, han skal tjene Herren, og være hos sin menighet. Det er der du er nå! Her skal du være sterkest i troen, størst i kjærlighet, inderlig i troskap og fremst som tjener, slik Hans Hellighet også skriver i en av sine bøker.

Veien din opp til oss i Nord Norge har vært broget,- fra Jugoslavia og Kroatia til Norge, fra et krigstrett Bosnia I Herzegovina, fra Banja Luka og Republikken Srpska til Oslo, og nå fredlige Tromsø, kirkens utpost mot nord. Du har sett krigens og ondskapens krefter på nært hold, akkurat som deler av Nord Norge gjorde engang. Velkommen til oss med kjærlighetens budskap.

Vi ønsker deg i økumenisk samstemthet velkommen,- til tjeneste for Herren, til omsorg for din menighet og til bredt samarbeid om troens utbredelse, på tvers av det som skiller oss. Sammen bør vi etter beste evne forsøke å etterleve Den Hellige Bendicts regel "Mens nostra concordet voci noztrae". "Vårt sinn og vår tanke må være i samsvar med vår stemme".

Vi nordlendinger er ikke som andre, det vil du snart erfare. Noen av din kirkes standpunkter vil for nordlendinger flest være svært utfordrende. Fundamentale spørsmål omkring kirkens svar på globale utfordringer innenfor helse, befolkningsvekst og likestilling vil du også her bli utfordret på.

Men, gode Biskop, til din trøst kan jeg også forsikre at vi har stor toleranse for annerledes tenkende, selv om vi nok ganske ofte fremstår med en skråsikkerhet preget av historiens erfaring med prelater og administratorer som kom nordover med den evige og ene sannheten, men med desto mindre innsikt i vår tenkning, vår kultur og vårt levesett.

Gode Biskop, en liten vennlig advarsel skal du få med på veien. Vi som bebor ditt bispedømme praktiserer lite begreper som understatement, vi er svært åpne, taler særdeles direkte og benytter ofte store bokstaver i vår argumentasjon, men for det meste er vi også gjestfrie. Og i all vår ferd bærer vi med oss en slags religiøsitet farget av generasjoners tilstedeværelse i det mektige visuelle skaperverket, underkastet elementenes voldsomhet og naturens gavmildhet.

For nordlendingen er intet hellig sted mer hellig enn Herrens store katedral, ved fjellfoten, på havet eller der hvor mennesker unnfanges, bor, fødes og dør, under vinterhimmelens flammende nordlys eller sommerens flommende midnattsol. Her skal du tjene, i din kirke, herfra skal du gå ut å gjøre alle folkeslag til Herrens disipler. Una ecclesia Catholica.

Og, gode Biskop, her vil du møte en landsdel og en by preget av mangfold. Tromsø er den by i Nord Norge med sterkest vekst. Over 100 nasjonaliteter finner du i byen. Mange av dem vil søke deg, herr Biskop, og Vår Frues Kirke. Jeg er trygg på at du og menigheten vil ta vel imot dem. At de her vil finne både åndelig berikelse og menneskelig omsorg.

Fra Peters katedral i Roma til Vår Frues kirke i Tromsø er det tusener av kilometer. Men troens sakrament, budskapet om Jesus Kristus født av Jomfru Maria og kirkens lære er den samme. Hans Hellighet Pave Benedikt XVI er like mye Pave i Tromsø som i Vatikanet.

Kjære Biskop, velkommen til Tromsø. Velkommen til Troms, til Nordland og Finnmark og velkommen til Kirkens nordlige bispedømme i Kongeriket Norge. Til una ecclecia Catholica. Du er kommet hjem. Du er en av oss.

Svein Ludvigsen, fylkesmann i Tromsø.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. mars 2009)

av Webmaster publisert 08.04.2009, sist endret 08.04.2009 - 12:37