Polsk biskop ny president for Rådet for Helsearbeidere

Erkebiskop Zygmunt Zimowski

Vatikanet, 19.4.2009 (KI/KAP) - Pave Benedikt XVI utnevnte lørdag den 18. april 2009 biskop Zygmunt Zimowski av Radom i Polen (60) til ny president for Det pavelige råd for pastoral assistanse til helsearbeidere. Samtidig fikk han personlig tittel som erkebiskop (ikke titularerkebiskop, siden han nå er biskop emeritus av Radom). I embetet som president etterfølger han den meksikanske kardinal Javier Lozano Barragán (76), som har hatt embetet siden 1997. Zimowski er en tidligere medarbeider av daværende kardinal Joseph Ratzinger i Troslærekongregasjonen.

Zygmunt Zimowski ble født den 7. april 1949 i Kupienin i voivodskapet og bispedømmet Tarnów i Polen. Han studerte teologi i Lublin, hvor han tok lisensiat i dogmatisk teologi. Han tok senere doktorgraden i dogmatisk teologi ved teologisk fakultet ved universitetet Leopold-Franzens i Innsbruck i Østerrike. Han ble presteviet den 27. mai 1973 av erkebiskop-biskop Jerzy Karol Ablewicz av Tarnów (1962-90) og inkardinert i bispedømmet Tarnów.

Den 1. februar 1983 begynte han sin tjeneste i Troslærekongregasjonen i Vatikanet under kardinal Joseph Ratzinger. Han ble den 14. april 1988 utnevnt til pavelig æreskapellan med monsignore som tittel og den 10. juli 1999 til pavelig æresprelat (en høyere monsignore-grad). Ved slutten av sin nesten to tiår lange tjeneste i kongregasjonen beskrev Zimowski sin daværende sjef, den nåværende paven, som «den ideelle vokter over troens integritet» og som en munter, ydmyk og åpen mann. Zimowski lærte Ratzinger å kjenne under sine studier i Innsbruck mens han ennå var erkebiskop av München und Freising.

Zimowski var postulator i prosessen for saligkåring av den salige martyren Karolina Kózka (1898-1914) fra bispedømmet Tarnów. Hun ble saligkåret den 10. juni 1987 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Tarnów på hans tredje besøk i hjemlandet. Zimowski deltok i arbeidet med Den katolske kirkes katekisme (KKK) og arbeidet i den polske seksjonen av Vatikanradioen.

Den 28. mars 2002 utnevnte pave Johannes Paul II Msgr Zimowski til biskop av Radom i Polen etter avdøde Jan Chrapek (1999-2001). Han ble bispeviet den 25. mai 2002 i katedralen i Radom av kardinal Joseph Ratzinger med erkebiskop Józef Kowalczyk, nuntius til Polen siden 1989, og biskop emeritus Edward Henryk Materski av Radom (1992-99) som medkonsekratorer.

I den polske bispekonferansen hadde han følgende verv: President for kommisjonen for troslæren, medlem av det permanente råd, delegat for sjelesorgen for migrant-polakker, medlem av den økumeniske kommisjonen, medlem av bispegruppen for pastoral omsorg for Radio Maria og medlem av Det polske selskap for Mariologi. Han underviste også på deltid i dogmatisk teologi med vekt på ekklesiologi ved de teologiske fakultetene på Det katolske universitetet i Lublin og på Kardinal Stefan Wyszynski-universitetet i Warszawa. Han er forfatter av 120 vitenskapelige publikasjoner, førti pastorale brev, noen bøker og flere artikler. Ved siden av sitt morsmål polsk snakker erkebiskop Zimowski også tysk, italiensk, engelsk, fransk og russisk.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (19. april 2009)

av Webmaster publisert 19.04.2009, sist endret 19.04.2009 - 14:06