Liten kunnskap om kristen tro og tradisjon

Den 8. mai 2009 reiser pave Benedikt XVI til et land hvor katolikker utgjør mindre enn 2% av befolkningen. Det store flertall har også i svært liten grad vært i kontakt med eller kjenner til Den katolske kirke. På spørsmål om mengden av undervisning om den kristne tro i israelske offentlige skoler, svarer Daniel Rossing: ingen!

"Svaret er helt enkelt nei. Israelske elever lærer ikke om kristendommen i skolen," uttaler Rossing, direktør for det uavhengige Jerusalemsenteret for jødisk-kristne relasjoner.

"Alle indikasjoner tyder på en utbredt uvitenhet vedrørende katolisisme generelt, og spesiellt i forhold til den revolusjonære utvikling som har funnet sted i Den katolske kirke vedrørende judaismen og det jødiske folk," sier Rossing, som selv er ortodoks jøde.

I Israel regnes Rossing som en ekspert på området. Hans senter for jødisk-kristne relasjoner arrangerer seminarer og workshops om kristendom og interreligiøs dialog for en rekke ulike grupper, fra soldater til lærere og den vanlige israeler som ønsker å lære mer.

Rossing fremhever medienes særansvar når det gjelder å forklare det pavelige besøks historiske betydning. Da pave Johannes Paul II besøkte Israel i 2000, "var mediene forholdsvis pessismistiske før besøket, men under selve besøket så man en stor omdreining som førte til mye positiv dekning", fortsetter Rossing.

Grunnet den jødiske sensitivitet i forhold til Den katolske kirke, vil et feilvalgt ord eller gest fra paven fort kunne få all oppmerksomhet, og dermed ødelegge dekningen av andre viktige saker i forbindelse med besøket, mener Rossing.

Hans senter planlegger et symposium som avholdes rett før pavens ankomst, med intensjonen om å best mulig forberede media på besøket. Rossing mener at den israelske regjering ser betydningen av at besøket blir oppfattet positivt av både offentligheten og media i landet.

"Alle jobber med dette nå. Hvordan folk reagerer på besøket er avhengig av medienes håndtering med hensyn til både kvantiteten og kvaliteten på dekningen," avslutter Daniel Rossing.

Les mer:

In Israeli Jewish schools, no teaching about Christianity (CNS)

CNS - Catholic News Service (16. april 2009)