Les bibelen med kirkens tradisjon for øye!

Pave Benedikt XVI møtte onsdag den 23. april medlemmer av Den pavelige Bibelkommisjon. Kommisjonen avsluttet nylig et møte hvor temaet "Inspirasjon og sannhet i Bibelen" sto på dagsorden.

I sin tale til kommisjonen presiserte Den hellige far tre kriterier for en korrekt tolkning av Skriften, i henhold til læren fra Det annet vatikankonsil: Bibelens enhet; kirkens levende tradisjon; og sammenhengen mellom de individuelle trossannheter, både seg imellom og med hele frelseshistorien, og hele den gudommelige ordning i denne.

En isolert akademisk tilnærming er ikke adekvat for forståelsen av Bibelen, poengterte Paven; eksegeter må lese Skriften med Kirkens tro.

Les mer:

CWN - Catholic World News (23. april 2009)

av Webmaster publisert 24.04.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04