Kirken bare en organisasjon uten Ånden

Pave Benedikt XVI sammenlignet Den hellige ånd med oksygen i sin preken på pinsesøndag, den 31. mai. På samme måte som tilgangen til oksygen forstyrres av forurensende stoffer, sa Paven, "finnes også en forurensing av hjertet som angriper og forgifter den spirituelle eksistens". Paven fremkalte også ilden som symbol, ved å presisere at ild kan være en destruktiv kraft ved upassende og umoralsk bruk; eksemplifisert ved ødeleggelsen av Hiroshima og Nagasaki.

Under Angelus-bønnen senere på dagen, foran rundt 30 000 mennesker, fortsatte Benedikt sine refleksjoner om Den hellige ånd. Den hellige ånd er Kirkens sjel, og gjør Kirken unik og annerledes enn alle rent menneskelige organisasjoner, poengterte Den hellige far:

"For hva ville Kirken vært uten Ånden? Den ville med sikkerhet vært en stor historisk bevegelse, en kompleks og solid sosial institusjon, kanskje til og med et slags humanitært organ. Mange betrakter i sannhet Kirken på denne måten fordi den observeres fra utsiden uten troens synsvinkel. Men i realiteten har Kirkens sanne natur og ekte historiske tilstedeværelse uten stans blitt veiledet og formet av Ånden og Herren".

Les mer:

Without the Spirit the Church would only be a humanitarian agency, says Pope (AsiaNews)

CWN - Catholic World News (1. juni 2009)

av Webmaster publisert 02.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04