Informasjonsmøter for arbeidsinnvandrere fra Polen

 Spotkania informacyjne dla polskich pracobiorców


Oslo katolske bispedømme og Caritas Norge arrangerer denne sommeren en serie informasjonsmøter for polske arbeidsinnvandrere. Innledere fra ulike etater vil holde innlegg om relevante tema hver uke. Det vil også settes av tid for spørsmål.

Følgende møter vil bli holdt i løpet av juni 2009:

7. juni

Fredrikstad (menighetslokalet) kl. 17.30: Arbeidstilsynet
Representanter fra Arbeidstilsynet omtaler rettigheter og plikter ved permitteringer og oppsigelse.
Oslo, St. Olav (Mariagården) kl. 17.30: SKattetaten/UDI
Skatteetaten omtaler: Skattekort, Selvangivelse
UDI omtaler: Tillatelser, Endringer i regelverket fra 1. mai

Foredragene oversettes til polsk. Det vil bli satt av tid til spørsmål.

14. juni

Oslo, St. Olav (Mariagården) kl. 17.30
Leieboerforeningen

21. juni

Oslo, St. Hallvard (menighetslokalet) kl. 14.30
NAV/Arbeidstilsynet

 Spotkania informacyjne dla polskich pracobiorców

Biuro Duszpasterstw Narodowych w Diecezji Oslo, oraz Caritas Norwegia zaprawzają na serię spotkań informacyjnych dla polskich pracowników. W pierwszych trzech tygodniach czerwca, przedstawiciele różnych urzędów omówią co tydzień aktualny temat. Będzie też możliwość zadawania pytań.

Program na czerwiec 2009 r.:

7. czerwiec

Fredrikstad: Arbeidstilsynet kl. 17.30
Arbeidstilsynet (Kontrola pracy) omówi: Prawa i obowiązki w wypadku wymówienia lub czasowego zawieszenia stosunku pracy
Oslo St. Olav (Mariagården): Skatteetaten/UDI kl. 17.30
Przedstawiciele Skatteetaten (Urząd podatkowy): omówią zasady opodatkowania - karta podatkowa i rozliczenie
Przedstawiciele UDI (Urząd do spraw immigrantów): pozwolenia na pracę i pobyt, zmiany w prawie po 1.Maja br.

14. czerwiec

Oslo St. Olav (Mariagården): Leieboerforeningen kl. 17.30

21. czerwiec

Oslo St. Hallvard: NAV/Arbeidstilsynet kl. 14.30

We współpracy z: NAV, UDI, Skatteetaten, Politiet i Arbeidstilsynet

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. juni 2009)

av Webmaster publisert 02.06.2009, sist endret 28.02.2012 - 16:16