Myrdet irakisk biskop tildeles posthum fredspris

Erkebiskop Paulos Faraj Rahho

New York, 1. juni 2009 - Den kaldeiske erkebiskop Paulos Faraj Rahho av Mosul, tildeles posthumt "Path to Peace Award".

Stiftelsen "Path to Peace Foundation" annonserte nyheten mandag. Stiftelsens styre ønsker med dette å anerkjenne og sette søkelyset på kristne i Irak som har blitt værende for å vitne om troen, på tross av senere års forfølgelser.

Erkebiskop Rahoo ble kidnappet utenfor katedralen i Mosul den 29. februar 2008. Han ble funnet død to uker senere. Hans livvakter og sjåfør ble også drept under bortføringen.

Erkebiskopen ble født i Mosul i 1942. Hans presteordinasjon fant sted i juni 1965.

Rahoo ble utnevnt til kaldeisk erkebiskop av Mosul den 16. februar 2001, og fikk med dette ansvar for rundt 20 000 katolikker fordelt på ti menigheter. Det kristne samfunn i Mosul regnes som et av verdens eldste.

Erkebiskop Rahoo åpnet også et barnehjem for funksjonshemmede barn, og var frem til sin død aktiv i arbeidet med dialog og forsoning på tvers av religioner.

"Path to Peace Award" utdeles på en gallamiddag i FN-bygget i New York den 9. juni. Tidligere vinnere av prisen er blant annet kardinal Angelo Sodano, Kofi Annan og Lech Walesa.

CNA - Catholic News Agency (1. juni 2009)

av Webmaster publisert 02.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04