Per Einar Odden avla diakonale eder

Per Einar Odden

 Se også:

Prestestudent for Oslo katolske bispedømme, Per Einar Odden, avla den 2. juni sine diakonale eder for biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo. Edsavleggelsen fant sted i biskopens kapell, med blant annet generalvikar Arne Marco Kirsebom SS.CC. som vitne.

Odden diakonvies i Westminster Cathedral, London, av biskop George Stack den 20. juni 2009.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. juni 2009)

av Webmaster publisert 02.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04