Paven mottok ny norsk ambassadør - roser Norges innsats internasjonalt

Roste Norges rolle som internasjonal fredsmegler

Pave Benedikt XVI anerkjenner de etiske verdier som Norge fremmer på den internasjonale scene, og oppmuntrer samtidig til å bruke de samme prinsippene for å fremme religionsfrihet internt i Norge. Den hellige far uttrykte dette i et personlig brev, da han fredag 29. mai mottok Norges nye ambassadør til Den hellige stol, Rolf Trolle Andersen.

Paven tok imot i alt åtte nye ambassadører, og ga hver av disse en skriftlig uttalelse. Landene representert var Mongolia, India, Benin, New Zealand, Sør-Afrika, Burkina Faso, Namibia og Norge.

Norges bidrag

I sitt brev til den ferske norske ambassadør påpeker Benedikt Norges "fremstående merittliste i å bistå de som er mindre bemidlede enn seg selv".

"I kjølvannet av den siste tids finansielle uro, var Norge raske med å tilby ekspertassistanse til andre land for å hjelpe de med å ri av stormen, på tross av egne økonomiske vanskeligheter i forbindelse med krisen".

Benedikt XVI berømmer også Norge for å ta i mot flyktninger og innvandrere:

"Ved å åpne sine dører for et betydelig antall flyktninger og innvandrere, har Norge i mange år vist seg å være en sjenerøs og gjestfri nasjon......effekten av denne tilstrømmingen på det norske samfunn, og spesielt på det lille katolske fellesskapet, har vært å introdusere til større kulturelt og etnisk mangfold".

Den hellige far anerkjenner også Norges fredsbevarende bestrebelser, basert på en kultur "sterkt formet av sin tusenårige kristne historie".

"Den hellige stol verdsetter stort ditt lands bidrag til konfliktløsning i mange av verdens mest urolige land".

"Etter nylig å ha returnert fra min apostoliske visitt til Det hellige land, er jeg spesielt oppmerksom på det viktige arbeidet ditt land har lagt ned i å forhandle fredsavtaler mellom Israel og De palestinske myndigheter".

Felles verdier

"Ditt land drives av de prinsipielle etiske verdier som er rotfestet i Norges kristne kultur, og som derfor også er sentrale til de perspektiver og mål som deles av Den hellige stol".

Den hellige far uttrykker sitt ønske om å jobbe sammen for å "fremme vår felles etiske visjon om å bygge en mer human og rettferdig verden".

Paven trekker i denne sammenheng frem Det norske katolske felleskaps "verdifulle bidrag".

Religionsfrihet

Pave Benedikt XVI presiserer at verdiene som Norge promoterer internasjonalt, også må verdsettes i eget land:

"I likhet med mange andre europeiske land, er Norge i økende grad kallet til å granske religionsfrihetens implikasjoner sett i konteksten av et liberalt og pluralistisk samfunn".

"Jeg er sikker på at de høye etiske prinsippene og sjenerøsiteten som er så karakteristisk for Norges opptreden på den internasjonale scene, også vil gjøre seg gjeldende der hjemme, slik at alle borgere av landet vil være frie til å praktisere sin religion, og alle religiøse samfunn vil være frie til å styre seg selv i samsvar med sin tro og juridiske system, og på denne måten gi sitt bidrag til fellesskapets beste".

Les mer:

Papal Message to Envoy From Norway (Zenit)

ZEN - Zenit (3. juni 2009)

av Webmaster publisert 04.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04