1,5 millioner øremerket tiltak for arbeidsinnvandrere

 Se også:

Oslo Katolske Bispedømme ved Kontoret for innvandrersjelesorg har mottatt 1,5 millioner kroner fra Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet til arbeid med informasjons- og veiledningstiltak for arbeidsinnvandrere. Pengene har muliggjort en rekke informasjonsmøter i samarbeid med Caritas Norge Innland.

Representanter fra NAV, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, UDI og Leieboerforeningen vil innlede temaer som er relevante for arbeidsinnvandrere. Informasjonsmøtene vil finne sted etter utvalgte polske messer i St.Olav og St.Hallvard menighet i Oslo, samt St.Birgitta menighet i Fredrikstad. Det vil rettes fokus på den største nasjonale gruppen - det vil si polske arbeidsinnvandrere og møtene vil dermed tolkes til polsk. Første runde informasjonsmøter finne sted i løpet av sommeren, med mulighet for gjentagelse til høsten.

Melding fra Kontoret for innvandrersjelesorg (5. juni 2009)

av Webmaster publisert 05.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04