Nytt menighetsråd i St. Frans, Larvik

St. Frans menighet i Larvik har avholdt menighetsrådsvalg, og de følgende ble valgt: Bente Elisabeth Brattvold, Dag Eirik Løvås, Krystof Wrobel og Phi Viet Tran. De tre førstnevnte er nye medlemmer av rådet.

Vararepresentanter ble Carolina V. Aasheim og Ewa Karlsen.

Georg Aker og Can Hoang, valgt i 2007, fortsetter i menighetsrådet.

Representanter utpekt av menighetsrådets formann, p. Joseph Luong, blir Asta Lie Nielsen og Carolina V. Aasheim.

Til pastoralrådsrepresentant for Larvik ble valgt Dag Eirik Løvås, med Phi Viet Tran som vara.

Melding fra St. Frans menighet

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. juni 2009)

av Webmaster publisert 08.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04