Voks i Kristus!

 Se også:

Festen for Kristi legeme og blod, Corpus Christi, gir oss mulighet til å vokse i kjærlighet til Jesus i nattverden. Dette uttalte Pave Benedikt XVI onsdag i forbindelse med generalaudiensen på Petersplassen. Corpus Christi feires torsdag 11. juni i Vatikanet og flere andre land. I Norge holdes feiringen førstkommende søndag.

"Festen for Kristi legeme og blod som feires i morgen, gir oss anledning til å gå dypere inn i vår tro og vår kjærlighet til Eukaristien", reflekterte Den hellige far.

Pave Benedikt holder torsdag messe i Laterankirken, med påfølgende prosesjon til basilikaen Santa Maria Maggiore, hvor han gir sin apostoliske velsignelse.

Under onsdagens generalaudiens henvendte paven seg til fremmøtte førstekommunionsbarn, og uttrykte sitt ønske om at "sakramentet for Jesu legeme og blod blir en kilde til åndelig føde på veien mot hellighet".

Benedikt XVI henvendte seg også til de syke, og sa at Eukaristien er "til støtte og trøst i prøvelser og lidelser".

Den hellige far uttrykte også sitt ønske om at nygifte skal bruke Eukaristien som kilde til "sin kjærlighet som kommer til uttrykk i daglige gjerninger".

ZEN - Zenit (10. juni 2009)

av Webmaster publisert 11.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04