NUK søker vikar for organisasjonssekretær

Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende sam­mens­lutn­ing av katolske barne- og ung­doms­lag som har sitt ut­spring i de katolske menig­hetene i Norge. NUK er et fel­les­skap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre kato­lik­ker. NUK som orga­nisa­sjon baserer sitt arbeid på tro­skap til Kirken og ar­beider i sam­råd med biskopene på stifts­plan, og sogne­prestene i de enkelte menig­hetene. NUK støt­tes av biskopene i de tre katolske stiftene i Norge.

Til grunn for alt NUKs arbeid ligger de tre nøkkel­begrepene Tro, Fel­les­skap og Handling, slik det er beskrevet i orga­nisa­sjonens for­målsparagraf.

Da vår organisasjonssekretær skal i fødselspermisjon søker Norges Unge Katolikker en organisasjons­sekretær på kontoret i Oslo sentrum i 100 % stilling - vikariat fra august/september og ut august/september 2010 med mulighet for forlengelse.

Vi søker en utadvendt person som kan være et naturlig midtpunkt i organisasjonen, og en tett samarbeidspartner for styret.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

  • Ansvar for daglig drift av NUK
  • Enkel regnskapsføring
  • Medlemsregistrering
  • Epost- og telefonhenvendelse
  • Organisering i forbindelse med arrangementer og leirer

Ved ansettelsen vil det bli lagt vekt på:

  • Selvstendighet og gode samarbeidsegenskaper
  • Å være ryddig og strukturert
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Utdanning og yrkeserfaring
  • Erfaring fra organisasjonsarbeid

Det er en fordel at søker har god kjennskap til Den Katolske Kirke og kan stå inne for dens lære.

Arbeidstiden vil hovedsakelig være på dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Det må også påregnes en del møtevirksomhet og nær kontakt med samarbeidspartnere.

Søknad med CV sendes til leder(at)nuk(dot)no innen 6. juli 2009.

Norge Unge Katolikker
Akersveien 16 A
0177 Oslo

Norges Unge Katolikker; jm/ad/ho/mt (12. juni 2009)

av Webmaster publisert 12.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04