Paven omtalte sin nye Encyklika

Pave Benedikt XVI omtalte nylig sin nye encyklika, da han lørdag mottok medlemmer av "Centesimus Annus Pro Pontifice"-stiftelsen.

I forbindelse med mottagelsen uttalte Paven at encyklikaen snart vil offentliggjøres, og at dets hovedtema vil være de målsettinger vi som kristne skal strebe etter, og de verdier som skal promoteres og forsvares, for å skape en menneskelig sameksistens basert på "sann frihet".

Encyklikaen med tittelen "Veritas in Caritate", er ventet å offentliggjøres den 29. juni, på festdagen for De hellige apostler Peter og Paulus.

"Som dere vet så vil min nye encyklika vedrørende de omfattende tema økonomi og arbeid snart bli publisert. Den vil sette fokus på det som, for oss kristne, er målene å strebe etter og de verdier som må promoteres og forsvares, med den hensikt å virkeliggjøre en i sannhet fri og solidarisk menneskelig sameksistens", forklarte Paven.

"Centesimus Annus Pro Pontifice"-stiftelsen ble opprettet av Pave Johannes Paul II i 1993, og er en legmanns stiftelse som søker å promotere Kirkens sosiallære innen arbeids- og finanssektoren. Dette blir den tredje encyklikaen under Benedikts pontifikat. Hans første, Deus Caritas Est, ble publisert i 2005, og hans andre, Spe Salvi, ble publisert i 2007.

ZEN - Zenit (14. juni 2009)

av Webmaster publisert 15.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04