Presteåret også viktig for legfolk

 Se også:

"Også prester må huske å be!"

"Disse ordene falt da Paven annonserte 'presteåret' som snart starter, og som også faller sammen med 150-årsjubileet for Den hellige Johannes Maria Vianneys død, han som er et fremragende eksempel for alle prester med embetsiver, særskilt for dem som er i pastoralt tjeneste," uttalte nylig Vatikanets pressetalsmann, p. Federico Lombardi.

Lombardi reflekterte rundt det kommende "presteåret" i den ferskeste episoden av Vatikanets fjernsynsprogram "Octava Dies". Lombardi hevder her at presteåret kan bli en fornyelse av Kirken, en fornyelse som kan finne sted gjennom helliggjørelse av prester.

Jesuittpateren minnet også om pavens advarsel mot å forsømme bønn til fordel for arbeid, eller på grunn av bekymringer: "Det er alltid lett å redusere bønnen til overfladiske og forhastede øyeblikk, og på denne måten bli overmannet av gjøremål og menneskelige bekymringer".

I denne forbindelse siterte p. Lombardi Den hellige Johannes Maria Vianney:

"Det finnes dem som synes å snakke med Herren på følgende måte: `Jeg har bare to ting å si til deg, så jeg vil gjøre det fort og så gå videre`".

"Hvis utfordringen med å være i enhet med Gud konfronterer alle kristne, så konfronterer den spesielt prester, som er etterspurt av alle til alle tider, og hvis antall er synkende og forblir lite sett i lys av all etterspørsel", poengterte Lombardi.

"Selvsagt er presters hellighet først og fremst deres eget ansvar, men den angår også hele de troendes samfunn. Det skal bare noen få uverdige prester til for å tilføre Kirkens kredibilitet stor skade ".

"På den annen side så er den åndelige solidaritet fra menighetene en kraftig støtte for deres åndelige og apostoliske liv. For å oppsummere: ´Presteåret' er ikke bare viktig for prester, men for alle troende".

ZEN - Zenit (15. juni 2009)

av Webmaster publisert 15.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04