Oslo katolske bispedømme søker administrativ leder/kontorsjef

Oslo katolske bispedømmes organisasjon og administrasjon har vokst i takt med Den katolske kirkes utvikling i Norge, og består i dag av flere kontorer og avdelinger. Administrativ leders/kontorleders oppgave er blant annet å koordinere disse, skape og opprettholde administrative rutiner og informasjonsflyt og være et administrativt bindeledd mellom biskopen og hans kontorer og bispedømmet for øvrig.

Søkere bør ha

- juridisk, økonomisk eller administrativ erfaring

- høyere utdannelse

- evnen til å takle et meget høyt tempo

- sans for nøyaktighet og god orden

- gode samarbeidsevner

- evnen til å tenke selvstendig og ta avgjørelser

- være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver

- beherske norsk og engelsk flytende, skriftlig og muntlig

- god kjennskap til og lojalitet mot Den katolske kirke

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV sendes innen 15. august til OKBs administrasjon ved Thuan Cong Pham (tlf. 23 21 95 20/ 990 44 668): Pham.Cong.Thuan@katolsk.no eller Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. juni 2009)

av Webmaster publisert 17.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04