Menighetsgrunnleggelse i Sandefjord

Etter konsultasjon med presterådet meddeles herved at det i Sandefjord opprettes en menighet, Johannes Døperen, den 1. advent i år.

Menigheten blir utskilt fra St. Olav menighet i Tønsberg, og vil omfatte Sandefjord kommune og noen omliggende områder.

Det vil bli opprettet et pastoralteam som vil lede menighetene i Sandefjord og Larvik.

Det praktiske sjelesørgeriske ansvar for Sandefjord overdras 1. august til St. Frans menighet i Larvik. Kirkebokføringen forblir imidlertid i St. Olav menighet i Tønsberg inntil den 1. søndag i advent.

signatur.gif
+ Bernt Eidsvig
Biskop av Oslo katolske bispedømme

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. juni 2009)

av Webmaster publisert 19.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04