Utnevnelser/presteforflytninger i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har i Meddelelser fra Oslo Katolske Bispedømme Nr 2, 4. årg, 2009, publisert den 19. juni 2009, meddelt at:

 • P. Heinz-Josef Catrein SSCC løses fra sin stilling som sogneprest i St. Ansgar menighet med virkning fra og med den 1. juni.
 • P. Grzegorz Gryz OFM utnevnes til sogneadministrator i St. Ansgar menighet med virkning fra og med den 1. juni og til den 1. august.
 • P. Frode Eikenes løses fra sin stilling som sogneprest i St. Olav menighet i Oslo. fra og med den 1. august.
 • P. Frode Eikenes utnevnes til sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand fra og med den 1. august.
 • P. Arne Marco Kirsebom SSCC utnevnes til sogneprest i St. Olav menighet i Oslo fra og med den 1. august.
 • P. Pawel Wiech SSCC løses fra sin stilling som sogneadministrator i St. Peter menighet i Halden fra og med den 1. august.
 • P. Clement Inpanathan Amirthanathan OMI utnevnes til sogneadministrator i St. Peter menighet i Halden fra og med den 1. august.
 • P. André-Marie Le Thien Vinh løses fra sin stilling som sogneadministrator i St. Teresia menighet i Hønefoss fra og med den 1. august.
 • P. Pawel Wiech SSCC utnevnes til sogneadministrator i 50% stilling i St. Teresia menighet i Hønefoss fra og med den 1. august.
 • P. Ireneusz Zielinski løses fra sin stilling som sogneadministrator i St. Josef menighet i Haugesund med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Joseph Lam Cong Luong løses fra sin stilling som sogneprest fra St. Frans menighet i Larvik med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Ireneusz Zielinski utnevnes til sogneadministrator i St. Frans menighet i Larvik fra 1. august. Han får også midlertidig ansvar for den del av St. Olav menighet i Tønsberg som vil bli utskilt som en egen menighet i Sandefjord inntil et pastoralteam er opprettet for Larvik og Sandefjord.
 • P. Claes Tande flyttes til Sandefjord og utnevnes til moderator i pastoraltemaet som får ansvaret for Larvik og Sandefjord. Tiltredelsen vil formodentlig skje en tid etter at menigheten er formelt opprettet.
 • P. Joseph Lam Cong Luong utnevnes til sogneprest i St. Josef menighet i Haugesund med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Andreas Rupprecht løses fra sin stilling som skoleprest ved St. Sunniva skole i Oslo.
 • P. Andreas Rupprecht SM utnevnes til kapellan i 50% stilling i St. Olav menighet i Oslo med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Antoni Skrobis OFM utnevnes til kapellan i 80% stilling i St. Olav menighet i Oslo med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Antoni Skrobis OFM utnevnes til kapellan i 20% stilling i St. Birgitta menighet i Fredikstad med ansvar for den polske sjelesorgen med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Oddvar Moi løses fra sin stilling som kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Oddvar Moi utnevnes som kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo med virkning fra og med den 1. august.
 • Per Einar Odden, som diakonvies den 20. juni, utnevnes til diakon i St. Svithun menighet i Stavanger med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Tan Peter Duc Do OFM løses fra sin stilling som rektor for St. Olav og St. Josef kirker i Oslo samt fra sin stilling ved St. Sunniva skole fra og med den 15. august.
 • P. Gaspar de Roja Sigaya OP utnevnes til rektor for St. Olav kirke i Oslo fra og med den 15. august.
 • P. André-Marie Le Thien Vinh utnevnes til rektor for St. Josef kirke i Oslo fra og med den 15. august.

null
+ Bernt Eidsvig
Biskop av Oslo katolske bispedømme

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. juni 2009)

av Webmaster publisert 25.09.2010, sist endret 28.01.2014 - 16:22