Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Utnevnelser/presteforflytninger i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har i Meddelelser fra Oslo Katolske Bispedømme Nr 2, 4. årg, 2009, publisert den 19. juni 2009, meddelt at:

 • P. Heinz-Josef Catrein SSCC løses fra sin stilling som sogneprest i St. Ansgar menighet med virkning fra og med den 1. juni.
 • P. Grzegorz Gryz OFM utnevnes til sogneadministrator i St. Ansgar menighet med virkning fra og med den 1. juni og til den 1. august.
 • P. Frode Eikenes løses fra sin stilling som sogneprest i St. Olav menighet i Oslo. fra og med den 1. august.
 • P. Frode Eikenes utnevnes til sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand fra og med den 1. august.
 • P. Arne Marco Kirsebom SSCC utnevnes til sogneprest i St. Olav menighet i Oslo fra og med den 1. august.
 • P. Pawel Wiech SSCC løses fra sin stilling som sogneadministrator i St. Peter menighet i Halden fra og med den 1. august.
 • P. Clement Inpanathan Amirthanathan OMI utnevnes til sogneadministrator i St. Peter menighet i Halden fra og med den 1. august.
 • P. André-Marie Le Thien Vinh løses fra sin stilling som sogneadministrator i St. Teresia menighet i Hønefoss fra og med den 1. august.
 • P. Pawel Wiech SSCC utnevnes til sogneadministrator i 50% stilling i St. Teresia menighet i Hønefoss fra og med den 1. august.
 • P. Ireneusz Zielinski løses fra sin stilling som sogneadministrator i St. Josef menighet i Haugesund med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Joseph Lam Cong Luong løses fra sin stilling som sogneprest fra St. Frans menighet i Larvik med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Ireneusz Zielinski utnevnes til sogneadministrator i St. Frans menighet i Larvik fra 1. august. Han får også midlertidig ansvar for den del av St. Olav menighet i Tønsberg som vil bli utskilt som en egen menighet i Sandefjord inntil et pastoralteam er opprettet for Larvik og Sandefjord.
 • P. Claes Tande flyttes til Sandefjord og utnevnes til moderator i pastoraltemaet som får ansvaret for Larvik og Sandefjord. Tiltredelsen vil formodentlig skje en tid etter at menigheten er formelt opprettet.
 • P. Joseph Lam Cong Luong utnevnes til sogneprest i St. Josef menighet i Haugesund med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Andreas Rupprecht løses fra sin stilling som skoleprest ved St. Sunniva skole i Oslo.
 • P. Andreas Rupprecht SM utnevnes til kapellan i 50% stilling i St. Olav menighet i Oslo med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Antoni Skrobis OFM utnevnes til kapellan i 80% stilling i St. Olav menighet i Oslo med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Antoni Skrobis OFM utnevnes til kapellan i 20% stilling i St. Birgitta menighet i Fredikstad med ansvar for den polske sjelesorgen med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Oddvar Moi løses fra sin stilling som kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Oddvar Moi utnevnes som kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo med virkning fra og med den 1. august.
 • Per Einar Odden, som diakonvies den 20. juni, utnevnes til diakon i St. Svithun menighet i Stavanger med virkning fra og med den 1. august.
 • P. Tan Peter Duc Do OFM løses fra sin stilling som rektor for St. Olav og St. Josef kirker i Oslo samt fra sin stilling ved St. Sunniva skole fra og med den 15. august.
 • P. Gaspar de Roja Sigaya OP utnevnes til rektor for St. Olav kirke i Oslo fra og med den 15. august.
 • P. André-Marie Le Thien Vinh utnevnes til rektor for St. Josef kirke i Oslo fra og med den 15. august.

null
+ Bernt Eidsvig
Biskop av Oslo katolske bispedømme

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. juni 2009)

Emneord: