Katolsk studietilbud ved MF 2009-2010

Studiekatalog 2009-2010

Det teologiske Menighetsfakultet (MF) i Oslo har i de senere årene arbeidet med å etablere et katolsk studietilbud og fagmiljø. Dette har resultert i opprettelsen av flere emner, og oversikten over emnene som undervises studieåret 2009-2010 foreligger nå. Søknadsfrist for høstsemesterets emner er 1. september.

Fakultetet ønsker særlig å gjøre oppmerksom på kursene for lærere på katolske skoler ("Kristendomskunnskap - katolsk læreplan") som har fått god tilbakemelding fra deltagerne. Disse kursene er utarbeidet i tett samarbeid med de katolske skolene, men er åpne for alle interesserte, og vil også være nyttige for katolske lærere ved andre skoler. Høsten 2009 vil det undervises i både Bergen og Oslo.

Oppdatert informasjon finnes på mf.no/katolsk og i en egen brosjyre. Papirutgaven av brosjyren kan bestilles via info@mf.no. Du kan også gjerne kontakte en studieveileder på katolsk@mf.no.

Melding fra Det teologiske Menighetsfakultet (22. juni 2009)

av Webmaster publisert 22.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04