Kommisjonen for interreligiøs dialog inviterer til åpne møter

Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for interreligiøs dialog inviterer høsten 2009 til to åpne møter/seminarer:

Torsdag 22. oktober 2009 kl. 18.00-21.00:

DIALOGENS MARIA

Kommisjonen for interreligiøs dialog i OKB og Den islamske ungdomsorganisasjonen i Norge inviterer til katolsk-muslimsk dialog om Maria i katolsk og muslimsk tradisjon.

Innledere: May-Lisbeth Myrhaug og Mehda Ghalegolabi.

Torsdag 26. november kl. 18.30-21.00: (OBS -- endret tidspunkt)

OM RELIGIONSFRIHETEN - Menneskerettigheter, Ytringsfrihet, Religionsfrihet, Blasfemi.

Innleder: Prof. dr. Eivind Smith (Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, tidligere medlem av Ytringfrihetskommisjonen)

Begge møtene er åpne og arrangeres i Mariagården, Akersveien 16, Oslo.

Vennlig hilsen

May-Lisbeth Myrhaug

Leder, Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for Interreligiøs dialog

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. juni 2009)

av Webmaster publisert 23.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04