Mange konverterer til evangeliske kirkesamfunn

En nylig publisert rapport fra den katolske organisasjonen "Aid to the Church in Need" (ACN), indikerer at Den katolske kirke i Guatemala trues av veksten i evangeliske sekter.

Den katolske veldedighetsorganisasjonen hevder i sin rapport at rundt halvparten av Guatemalas befolkning på rundt 13 millioner nå er evangeliske kristne, og at nye evangeliske kirker øker i antall.

ACN publiserte rapporten etter en 17 dager lang rundreise som inkluderte besøk til 10 av landets 14 bispedømmer. Rapporten beskriver hvordan de nye evangeliske kirker i stor grad utnummererer de katolske.

I følge rapporten bruker enkelte radikale kirkeledere lovnader om penger, mat, medisin og jobber til de som kommer på deres møter. Noen evangeliske ledere utpeker også Den katolske kirke som et potensielt rekrutteringssted, og angriper derfor katolsk lære og kommer med usanne anklager mot landets geistlighet.

Denne typen rekruttering er mest utbredt i fattige områder ved for eksempel naturkatastrofer, eller ved andre prekære økonomiske og materielle vanskelige tider.

"Det kan virke som om folks attraksjon til sekter ikke nødvendigvis er et spørsmål om tro, men snarere et spørsmål om økonomi. Det er lovnaden om å bli rik fort", heter det i rapporten.

Rapporten uttrykker samtidig bekymring for at Den katolske kirke i Guatemala kan ende opp med drastisk mindre innflytelse og medlemmer, dersom den ikke klarer å forhindre det store antall konverteringer til andre kirkesamfunn.

ACN`s prosjektkoordinator i Latin-Amerika, Xavier Legorreta, sier at selv om Guatemala i mange år har hatt sterke bånd til de evangeliske kirkesamfunn, så er vekstens omfang allikevel overraskende:

"Vi var sjokkert over hvor mange nye evangeliske kirker vi så under vår rundreise - de ser ut til å ha dukket opp over alt".

Rapporten omtaler også de store evangeliske reklamekampanjer i landet, og poengterer at mange av disse er finansielt støttet av velstående amerikanske organisasjoner:

"Evangelisk kristendom promoteres overalt; på TV, radio, reklameplakater, ja selv foran apoteker i de store handlegatene", sier Xavier Legorreta.

I et forsøk på å møte de nye utfordringene som den ferske rapporten skisserer, samarbeider nå ACN med landets biskoper for å trykke og distribuere katolske bibler og annet katekesemateriale. Legorreta rapporterer at de lokale biskoper er klar over problemene, og at de nå ønsker å hjelpe organisasjonen i sitt videre arbeid i landet.

CNA - Catholic News Agency (23. juni 2009)

av Webmaster publisert 23.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04