Utnevnelser i Trondheim stift

Biskop Bernt Eidsvig, apostolisk administrator av Trondheim, meddeler de følgende utnevnelser i Trondheim stift:

P. Marcelin Rediu utnevnes til generalvikar fra 22. juni 2009.

P. Fredrik Hansen utnevnes til stiftets notar fra 17. juni 2009.

P. Marek Zur løses fra sin stilling som sogneadministrator i St. Sunniva menighet, Molde, fra 1. juli 2009 og utnevnes fra samme dato til kapellan i St. Olav menighet, Trondheim, med særskilt ansvar for den polske sjelesorg.

P. Alfeo Botero utnevnes til kapellan i St. Olav menighet i Trondheim fra 1. juli 2009.

P. Etienne Caruana utnevnes til sogneadministrator i St. Sunniva menighet i Molde fra 1. juli 2009.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. juni 2009)

av Webmaster publisert 24.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04