Paven forklarer presteåret

 Se også:

"Presten er en Kristi slave"

Pave Benedikt XVI avvek fra sin serie av ukentlige refleksjoner om kirkefedrene ved generalaudiensen onsdag den 24. juni, og valgte heller å tale om det nylig innviede presteåret. Formålet med dette året, forklarte han, er å hjelpe prestene til å "gjenoppdage og gjenopplive bevisstheten om den ekstraordinære og uunnværlige nådegave som den ordinerte tjeneste representerer, for den som mottar den, for hele Kirken og for verden, som ville være fortapt uten Kristi virkelige nærvær."

"I en verden hvor den konvensjonelle livsanskuelsen gir stadig mindre rom for det hellige, og hvor 'funksjonalitet' blir den eneste bestemmende kategori, risikerer det katolske synet på presteskapet å miste betydning, noen ganger sågar i den kirkelige bevissthet," fortsatte Den hellige far. Botemiddelet, hevdet paven, er at prestene "identifiserer seg helt med Kristus som døde og gjenoppsto."

Les hele pavens refleksjon her (engelsk).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. juni 2009)

av Webmaster publisert 25.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04