Dåpsklubben Katolsk Tripp Trapp

I Oslo katolske bispedømme startes det opp et nytt kateketisk prosjekt rettet mot de aller minste barna. Det er Kateketisk Senter som leder dette, som skal gå som et prøveprosjekt i fire år. Dette er i et samarbeidsprosjekt med Institutt for kristen oppseding (IKO), som er et kirkelig pedagogisk senter og forlag, og utgir blant annet kristne barnebøker. Det er en katolsk variant av IKOs bokklubb for barn, Dåpsklubben Tripp Trapp, som nå lanseres. Alt materialet som tilbys i Katolsk Tripp Trapp er tilrettelagt for familier i Den katolske kirke. I OKBs menigheter vil dåpsfamilier tilbys og anbefales å tegne abonnement.

I Katolsk Tripp Trapp vil man få tilsendt to pakker i året med to barnebøker eller andre artikler, som for eksempel musikk CD-er eller leker, i hver. Innholdet i pakkene er pedagogisk alderstrinnstilpasset slik at de på generell basis skal kunne tilsvare barnets utviklingsprogresjon. Pakkene blir sendt hjem til familiene i posten, den ene før påsken, den andre på høstparten. Faktura vi følge med i pakkene. Man får ved innmelding også tilsendt en velkomstpakke som er gratis, og som inneholder en bok for katolsk aftenbønn som foreldrene kan be med sine små barn, samt et bilde med bønn til verneengelen som kan henges over barnets seng.

Innmelding

Det er meningen at alle foreldre som skal døpe sitt barn skal få informasjon om Dåpsklubben Katolsk Tripp Trapp gjennom dåpssamtalen med sognepresten.

Kateketisk Senter sørger for å sende alle sogneprester mer informasjon om Tripp Trapp, samt infofoldere med innmeldingsskjema, som sognepresten skal gi til foredrene ved dåpssamtalen. Man kan også melde seg inn via internett, på Kateketisk Senters nettside www.katekese.no.

Biskop Bernt Eidsvig anbefaler katolske småbarnsforeldre å tegne abonnement i Katolsk Tripp Trapp:

Hjemmet utgjør liksom en kirke, og i denne må foreldrene, gjennom ord og gjerninger, bli troens første vidner for sine barn, sier Det annet vatikankonsil. Kirken skal veilede foreldrene og sette sine ressurser inn på å støtte dem i dette viktige oppdraget. Som en følge av dette vil jeg som biskop i Oslo katolske bispedømme, anbefale alle foreldre som bringer sine barn til dåp i Kirken, å melde seg inn i Dåpsklubben katolsk Tripp Trapp - en bokklubb som Institutt for kristen oppseding med stor imøtekommenhet i samarbeid med Det kateketiske senter, har utviklet spesielt for katolsk døpte barn.

+ Bernt I. Eidsvig

Oslo, den 12. mai 2009

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. juni 2009)

av Webmaster publisert 25.06.2009, sist endret 25.07.2016 - 13:16