Kuriekardinal Marchisano åtti år

Kardinal Francesco Marchsano

Vatikanet, 25.6.2009 (KI-KAP) - Den italienske kuriekardinalen Francesco Marchisano, i mange år generalvikar for Vatikanstaten (2002-05) og erkeprest for Peterskirken (2002-06), fylte torsdag den 25. juni åtti år og mistet dermed stemmeretten ved pavevalg. Av de 186 kardinalene er det i øyeblikket 114 som kan delta i et eventuelt nytt konklave.

Kardinal Marchisano, som stammer fra erkebispedømmet Torino i Nord-Italia, har utdannelse fra Det pavelige bibelinstituttet i Roma og ble presteviet i 1952. I 1956 begynte han sin karriere i kurien i Kongregasjonen for katolsk utdannelse. Han ble i 1988 bispeviet og utnevnt til sekretær for Den pavelige kommisjonen for den kirkelige kulturarven. Etter omstruktureringen av kommisjonen i 1993 overtok han ledelsen av den som president (1993-2003). Samtidig ledet han fra 1991 til 2004 Den pavelige kommisjonen for kristen arkeologi.

Pave Johannes Paul II (1978-2005) utnevnte i 2002 Marchisano til erkeprest i Peterskirken, generalvikar for Vatikanstaten og president for St. Peters byggearbeider. De to sistnevnte stillingene ble han pensjonert fra ved oppnådd aldersgrense i 2005 og ble etterfulgt av erkebiskop Angelo Comastri. Han fortsatte som erkeprest for Peterskirken, mens erkebiskop Comastri ble utnevnt til koadjutor-erkeprest. Den 31. oktober 2006 gikk kardinal Marchisano av for aldersgrensen, 77 år gammel, og erkebiskop Comastri overtok som erkeprest. Kardinal Marchisano ble kreert til kardinaldiakon i konsistoriet den 21. oktober 2003.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (o: pe) (25. juni 2009)

av Webmaster publisert 25.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04