P. Anton Taxt er død

P. Anton Taxt R.I.P.

Pastor Anton Taxt døde i dag onsdag 1. juli. Han sovnet inn på Telemark sentralsykehus ca. kl. 10.30. etter noe tids sykeleie.

Pastor Taxt ble født i Arendal 30. mai 1922 i en katolsk familie. Han tok sine prestestudier ved det pavelige universitetet Urbaniana i Roma, og ble diakonviet i Romas domkirke, Lateranbasilikaen, 8. april 1950. På olsok samme år ble han presteviet i St. Olav domkirke i Oslo av biskop Jacob Mangers S.M, sammen med dominikanerpateren Thoralf Nordheim O.P. Antons bror, Harald Taxt var alt blitt presteviet I 1939.

Pastor Taxt virket først i St. Paul menighet i Bergen før han ble rektor for St. Franciskus Xaveriussøstrenes novisiat og St. Hallvards kapell i Sylling. Pastor Taxt har senere virket i menighetene i Halden, Moss, Kristiansand og Porsgrunn. De siste årene av sitt liv bodde han i Porsgrunn og hjalp til som vikar der.

Vi lyser fred over hans minne, han hvile i fred.


Pastor Taxt begraves fra Vår Frues kirke i Porsgrunn onsdag 8. juli kl 1300.

Hovedcelebrant blir biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. Concelebrerende prester bes medbringe amict, alba, cingulum og violett (evt. sort) messehagel.

Etter jordfestelsen på Østre kirkegård blir det minnesamvær i Vår Frue kirkes menighetssal.

Om det er ønskelig med overnatting på Hotel Vic i Porsgrunn kan man ta kontakt med sogneprest p. Reidar J D I Voith.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); pb/mt (1. juli 2009)

av Webmaster publisert 03.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04