Caritas in veritate - Pavens tredje encyklika er publisert

Pave Benedikt XVIs tredje encyklika ble offentliggjort på en pressekonferanse i Vatikanet tirsdag 7. juli 2009. Tittelen er Caritas in veritate ("Kjærlighet i sannhet").

Caritas in veritate er en refleksjon over Den katolske kirkes sosiallære. Paven beskriver i encyklikaen hva som må ligge til grunn for en sann menneskelig utvikling. Han understreker at sann menneskelig utvikling ikke kan skje isolert fra moralske og åndelige aspekter. "Kjærlighet i sannhet", sier paven i begynnelsen av encyklikaen, "er den viktigste drivkraften til en sann utvikling som tjener hver enkelt person i hele den menneskelige familie". "Kjærlighet er sosiallærens hjerte", fortsetter han.

Benedikt XVI vender tilbake til et tema han preket over like før han ble valgt til pave i april 2005 når han bemerker at det i dagens sosiale og kulturelle kontekst er en tendens til å relativisere sannheten. Han ser det som et stort problem også for en sann forståelse av nestekjærligheten. Kjærlighet og sannhet må gå sammen understreker han. Paven skriver bl.a. at "en kristen nestekjærlighet uten sannhet vil være en kristendom som like gjerne kan bli byttet ut med et hav av gode følelser. Disse kan være hjelpsomme for den sosiale sameksistens, men er i realiteten av liten relevans. Den vil ikke gi Gud en rettmessig plass i verden."

Paven ser en fare i at den avhengighet som allerede eksisterer mellom ulike nasjoner og folk ikke bygger på et etisk grunnlag for en slik sameksistens og en sann menneskelig utvikling. Vi kan ikke snakke om sann fremgang uten at vi ser på hele mennesket og alle livets aspekter. "Uten evighetsperspektivet vil den menneskelige utvikling fratas sitt rom til å puste i", skriver paven.

Caritas in veritate er den tredje encyklikaen skrevet av pave Benedikt XVI. Den første, Deus caritas est ("Gud er kjærlighet") utkom i 2006. Den ble fulgt av Spe salvi ("I håpet er vi frelst") i 2007. Caritas in veritate vil i likhet med de to forgjengerne bli oversatt til norsk og utgitt av St. Olav forlag så snart som mulig. I mellomtiden kan man lese en engelsk oversettelse her.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. juli 2009)

av Webmaster publisert 08.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04