Kommisjonen Ecclesia Dei lagt inn under Troslærekongregasjonen

Kardinal William Joseph Levada

Vatikanet, 8.7.2009 (KI/KAP) - Pave Benedikt XVI vil fortsette dialogen med det lefebvristiske «Pius X-brorskapet» (SSPX), og i onsdagens lenge forventede motu proprio med tittelen Ecclesiae unitatem («Kirkens enhet») offentliggjorde han de nye reglene for samtalene med skismatikerne. Kommisjonen Ecclesia Dei, som siden 1988 har hatt ansvaret for dialogen med lefebvrister som har ønsket å vende tilbake til Kirken og som frem til nå har hatt en stor grad av selvstendighet, blir med pavens dokument nå lagt direkte inn under Troslærekongregasjonen i Vatikanet.

Samtidig aksepterte paven avskjedssøknaden til kommisjonens president, den kolombianske kuriekardinalen Dario Castrillon Hoyos, som nylig fylte åtti år, som er normal pensjonsalder for kuriekardinaler. Han har ledet kommisjonen siden 2000. Kommisjonen inngår fra nå av en personalunion med Troslærekongregasjonen ved at kongregasjonens prefekt, kardinal William Joseph Levada, nå også blir president for Ecclesia Dei. Ny sekretær for kommisjonen blir Msgr Guido Pozzo, til nå visesekretær for den internasjonale Teologkommisjonen. Han avløser den luxemburgske Msgr Camille Perl.

Guido Pozzo, som ble født i 1951 i Trieste, er en uttalt forsvarer og fortolker av Andre Vatikankonsil (1962-65), blant annet har han skrevet en kommentar til den dogmatiske konstitusjonen Lumen Gentium, en av konsilets viktigste tekster. På enkelte websider blir han skarpt kritisert fordi han i 2007 forsvarte et dokument fra den internasjonale Teologkommisjonen, hvor det blir argumentert at Gud formodentlig heller ikke utelukker udøpte barn fra sin frelsesvilje. Dette standpunktet kaller neofundamentalistene for et forræderi mot Kirkens gamle læretradisjoner.

Tiltakene i pave Benedikts motu proprio ble kunngjort av allerede i mars i et brev han skrev til alle katolske biskoper, etter at opphevelsen av ekskommunikasjonen av de fire lefebvristiske biskopene hadde skapt heftige diskusjoner over hele verden. Årsaken til disse diskusjonene var spesielt at en av de fire biskopene er engelskmannen Richard Williamson, som benekter Holocaust med henvisning til nynazistiske forfattere.

Den nye strukturen tar hensyn til det faktum at uenighetene mellom Den hellige stol og Pius X-brorskapet fremfor alt dreier seg om lærespørsmål, understreker paven i Ecclesiae unitatem. Implisitt blir det dermed innrømmet at det mellom Den katolske kirke og Lefebvristene eksisterer dramatiske meningsforskjeller i lærespørsmål. I fremtiden vil slike viktige spørsmål umiddelbart henvist til Troslærekongregasjonen for rådgivning og resultatet deretter meddelt paven.

Det dreier seg om å overvinne splittelser i Kirken, lege eksisterende sår og lede de skismatiske tradisjonalistene til fullt fellesskap med Kirken, fastslår pave Benedikt. Dette var allerede målet for opphevelsen av ekskommunikasjonen av de fire biskopene som i 1988 illegalt ble ordinert av erkebiskop Lefèbvre. Han håpet at han med dette skrittet ville fjerne et hinder som kunne stå i veien for å ta opp dialog, sier paven. Inntil de åpne læreforskjellene blir avklart, har imidlertid Pius X-brorskapet og deres medlemmer ingen reglementert status i Kirken. «Pius-brødre» kan ikke legitimt utøve noe embete.

Med spenning venter observatører nå på når samtalene mellom Levada og Pozzo på den ene side og Lefebvristenes overhode, biskop Fellay, på den andre, vil begynne og hvilke eksperter som vil bli trukket inn. Foreløpig er det ikke klart hvor lenge samtalene vil vare og hvilke spørsmål som kommer på bordet. Men det er allerede klart at uansett resultat av samtalene er det paven som har det siste ord. Et mulig utfall av samtalene kan man se i den protokoll som erkebiskop Marcel Lefèbvre undertegnet sammen med kardinal Ratzinger den 5. mai 1988, en underskrift som han senere angret og tilbakekalte. I protokollen erklærte Lefèbvre sin troskap til paven og lovet for fremtiden å avholde seg fra enhver polemikk mot Andre Vatikankonsil.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (o: pe) (9. juli 2009)

av Webmaster publisert 09.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04