Paven kommenterer Caritas in veritate

 Se også:

Pave Benedikt XVI brukte onsdagens generalaudiens til å komme med en personlig kommentar til sin nye encyklika Caritas in veritate. Encyklikaen ble undertegnet 29. juni og offentliggjort 7. juli.

Benedikt sa at encyklikaen "tar opp sosiale temaer som er vitale for menneskehetens velvære, og minner oss om at autentisk fornyelse av både individer og samfunn forutsetter at vi lever etter Kristi sannhet i kjærlighet." Han erklærte at sannhet i kjærlighet er "hjertet i kirkens sosiallære".

Paven forklarte at han fant sin inspirasjon i det stedet i Paulus brev til efeserne hvor apostelen sier at vi må handle ut i fra sannheten i kjærlighet: "Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus." (Ef 4,15). Paven understreket av han ikke søker å komme med tekniske løsninger på sosiale utfordringer. Encyklikaen "fokuserer på de prinsippene som er ufravikelige for menneskelig utvikling og fremskritt. "

"Det viktigste av alle prinsipper er selve livet, kjernen for all sann fremgang. Religionsfrihet må også være tilstede om vi skal få en sann menneskelig utvikling," sa paven. Han advarte mot å sette alt sitt håp til den tekniske utviklingen. "Vi trenger rettskafne og oppriktige menn og kvinner, som ser og tar hensyn til det felles gode, både i politikken og i foretningsverdenen.".

Benedikt XVI henledet særlig oppmerksomheten på skandalen ved at det finnes sult i verden. Caritas in veritate etterlyser konkrete tiltak og handling som fremmer en sikker tilgang til mat for alle og en jordbruksutvikling som respekterer miljøet og rettssikkerheten.

"Kjære venner", fortsatte han, "menneskeheten er en eneste familie. Et hvert utviklingsprogram må, om det skal være fullstendig, også ta hensyn til menneskets åndelige utvikling og den styrke som ligger i å leve et liv i kjærlighet og sannhet."

Paven avsluttet med å oppfordre de tusenvis av fremmøtte til å be for verdens politiske leder og dem som arbeider i foretningsverdenen. Han anbefalte særlig til forbønn for de som i disse dager er samlet til G8 møtet - at deres forhandlinger og bestemmelser må fremme og bidra til en sann utvikling, særlig for verdens fattigste.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. juli 2009)

av Webmaster publisert 10.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04