Røde tall i Den hellige stols regnskap

Prefekturet for Den hellige stols økonomiske anliggender var samlet for sitt 63. møte den 1.-3. juli, under ledelse av statssekretær Tarcisio Bertone. I en melding etter møtet beretter prefekturet at Den hellige stols regnskap for 2008 viser et underskudd på 911.514 Euro. Underskuddet utgjør differansen mellom inntekter på 253.953.869 Euro og utgifter på 254.865.383 Euro.

Vatikanets største utgift er de ulike kontorer og avdelinger, som til sammen har 2732 ansatte. Av disse er 761 prester, 334 ordenssøstre og 1637 legfolk.

En stor utgiftspost er bevaring og restaurering av Den hellige stols kunstskatter, for eksempel restaureringen av Det paulinske kapell og de pavelige basilikaer St. Paulus utenfor murene og Sta. Maria Maggiore.

Peterspengene beløp seg i 2008 til 54.387.714 Euro, altså donasjoner fra ulike bispedømmer, ordener, stiftelser og enkeltkatolikker.

ZEN - Zenit (13. juli 2009)

av Webmaster publisert 13.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04