Kardinal Jean Margéot (93) død

Kardinal Jean Margéot (1916-2009)

Port Louis, 17.7.2009 (KI/KAP) - Kardinal Jean Margéot, tidligere erkebiskop av Port Louis på Mauritius, døde fredag den 17. juli 2009, 93 år gammel. Han var ved sin død verdenskirkens fjerde eldste kardinal. Eldste kardinal er den tyske 98-årige benediktineren Paul Augustin Mayer OSB fra Altötting. Kardinalkollegiet teller nå 185 medlemmer, hvorav 113 er under åtti år og dermed har stemmerett ved et pavevalg.

Margéots bispedømme Port Louis opplevde under hans ledelse fra 1969 til 1993 en tid av vekst, som manifesterte seg i antallet prester og troende. Margéot engasjerte seg spesielt i kampen mot narkotika.

I 2005 ble kardinal Jean Margéot rammet av et alvorlig hjerneslag som gradvis brøt ned hans helse. Kardinalen blir gravlagt søndag 19. juli.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (17. juli 2009)

av Webmaster publisert 17.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04