Generalvikar Arne Marco Kirsebom SS.CC. feirer 25 år som ordensmann

Generalvikar Arne Marco Kirsebom har vært ordensmann i 25 år.

Generalvikar i Oslo katolske bispedømme, picpuspateren Arne Marco Kirsebom, kan den 15. august 2009 feire 25-årsjubileum som ordensmann. Dagen feires hos medbrødrene i Kloster Arnstein, Tyskland, hvor jubilanten er hovedcelebrant i messen kl. 10.00.

P. Kirsebom er født 5. januar 1959 i Oslo. Etter sivilingeniørstudier ved NTH i Trondheim trådte han i august 1983 inn hos picpuspatrene i den tyske provins, Kloster Arnstein. Der avla han sine første ordensløfter 15. august 1984 og de evige løfter 15. august 1987. Etter teologiske studier med hovedoppgave i fundamentalteologi i september 1989, ble han i oktober samme år diakonviet av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo. Prestevielsen fant sted den 7. april 1990 i Kloster Arnstein, også denne ved biskop Schwenzer.

De første årene som prest tjenestegjorde p. Kirsebom i Tyskland, før han i november 1994 flyttet til Trondheim for å virke som sogneprest i St. Olav menighet. Høsten 1997 forlot han Norge for å fra høsten 1998 virke i Argentina, hvor han også tok videre studier i dogmatikk over Hans Urs von Balthasar. I desember 2001 returnerte han til Norge, først til picpuskommuniteten i Kristiansand og siden til Oslo. Han ble av biskop Bernt Eidsvig utnevnt til generalvikar i OKB fra 1. januar 2006, og 6. desember 2007 ble han av kardinal John Patrick Foley utnevnt til storprior for Gravridderne i Norge.

Fra 1. august 2009 er p. Kirsebom utnevnt til sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Oslo, en tjeneste han skal kombinere med virket som generalvikar.

Les mer om picpuspatrene i Norge og internasjonalt på nettstedet sscc.katolsk.no.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. juli 2009)

av Webmaster publisert 23.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04