Oslo katolske bispedømme overtar drift av St. Olav forlag

St. Olav forlag, Oslo katolske bispedømmes forlag, har de siste årene vært forpaktet av Solum forlag ved Knut Solum. Bispedømmet er Solum stor takk skyldig for arbeidet som er nedlagt, og forlaget har i disse årene publisert en mengde spennende titler.

Den katolske kirke i Norge har de siste årene vært i stor utvikling, og bispedømmets kontorer og administrasjon har i vokst i takt med denne. Man er i dag i den situasjon at bispedømmet selv har den kompetanse og kapasitet som skal til for å drive forlaget videre, blant annet med egen grafisk medarbeider. Videre har det i takt med Kirkens utvikling også vokst frem nye og pastorale behov, som også inkluderer publikasjoner. Med dette som bakgrunn har bispedømmet sett det som hensiktsmessig å selv overta driften av St. Olav forlag fra 1. juli 2009, under ledelse av Kristine Dingstad.

Forlaget vil den første tiden forsøke å dekke opp flere av Kirkens interne behov i Norge, deriblant katolske barnebøker. Det arbeides per i dag med utgivelse av en helgenbok for barn, bestselgeren "Max og Benedikt" som gjennom en fugl bosatt i Peterskirkens kuppel gir barna innsikt i pavens arbeid, samt en barnebibel spesielt rettet mot 4-åringer (i henhold til OKBs pastoralplan for barn og ungdom) - i tillegg til flere andre flotte titler for katolske barn. Pavens nye encyklika "Caritas in Veritate" i norsk oversettelse publiseres tidlig i høst, og blant andre titler som kommer er pave Benedikt XVIs refleksjoner over og presentasjon av kirkefedrene og apostlene. Alle publikasjoner vil annonseres på www.katolsk.no og i Broen.

I tillegg vil det høsten 2009 bli salg på en mengde av forlagets eldre og nyere titler i St. Olav bokhandel - dette for å redusere lagerbeholdning. Også salgstorget annonseres etter sommerferien i Broen og på www.katolsk.no.

Les mer om forlaget i neste nummer av Broen, som utkommer andre uke av september.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. juli 2009)

av Webmaster publisert 23.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04